Sprog

Sproget er vigtigt for barnets personlige og sociale udvikling. Sproget er vores vigtigste middel til at fortælle andre, hvad vi gerne vil, hvad vi har behov for, hvad vi kan lide og meget mere.

Det sprog som barnet får grundlagt tidligt i livet er fundamentet for de senere læsekompetencer for læsning op i skolen. De børn, der møder skolen med et solidt sprogligt fundament, klarer sig bedst.

Flere internationale undersøgelse viser, at størstedelen af børn, der havde et lille ordforråd i de tidlige år, lå under middel i læsning i 6. klasse. Hvilket også er gældende for danske børn.

Med et usikkert sprogligt fundament er det sværere at bygge ny læring ovenpå. 

Det handler om at understøtte de to grundlæggende byggeklodser i talesproget nemlig ordforråd og sprogbrug. Hvordan ord sættes sammen og bruges sammen med andre mennesker.

Det er vigtigt at understrege, at sproget ikke i praksis kan deles op og betragtes isoleret. Områderne påvirker hinanden og hænger sammen. Det er udelukkende for at tydeliggøre de enkelte områder, at de beskrives hver for sig.

I den daglige pædagogik vil arbejdet være integreret og sammenhængende. Områderne går ind over hinanden.

Handleplanen 0 – 2 år er inspireret af bl.a. Horsens kommune.

Publiceret 14-10-2019