Ihærdighed

Ihærdighed defineres som evnen til at kanalisere opmærksomhed, tanker og følelser og handlinger på en hensigtsmæssigt måde i forhold til de krav som en bestemt situation kræver, så man kan udvise målrettet adfærd. Ihærdighed er også evnen til at regulere en igangværende, målrettet adfærd i forhold til omstændighederne.

(Definitionen er fra: Leg og læring i vuggestuen, Syddansk universitet og Trygfondens Børneforskningscenter, 2013)

Ihærdighed er et område, der ikke tidligere har været speciel fokus på i de danske dagtilbud, men det er et område der kan arbejdes med sammen med alle aktiviteter i dagpleje og vuggestue. Ihærdighed har overordentlig stor betydning i forhold til barnet sproglige og sociale udvikling.

De fire kompetencer inden for ihærdighed udvikler sig gradvist fra at børnene har lidt kontrol til de får mere og mere kontrol over de fire kompetencer. Det giver derfor ikke mening at opstille milepæle.

Publiceret 14-10-2019