Produktivt sprog

Børn er født til at lære. Ved at udforske verden i samvær og relation til andre mennesker, tilegner børn sig hele barndommen en række kompetencer, der gør det muligt for dem at deltage i sociale fællesskaber og forstå sig selv og den verden de er en del af. Barndommen er det tidspunkt hvor det er allernemmest at understøtte udviklingen. Sproget er vigtigt for barnets personlige og sociale udvikling. Også den helt tidlige sprogtilegnelse er afgørende for barnets senere læring.

Barnet genkender allerede umiddelbart efter fødslen mor og fars stemme og føler sig tryg med at høre dem tale og synge. Den tidlige kommunikation og sprogtilegnelsesproces er af afgørende betydning for barnets udvikling. Sammen med evnen til at kommunikere følger også evnen til at udvikle et sprog. Sproget medfører uanede muligheder på mange planer, kommunikere med hinanden, udveksle tanker og følelser og tænkning på mange planer. Sprogtilegnelsen starter ved fødslen i det kommunikative samspil. Barnet lærer sprogkoden ved at lytte til det sprog de voksne taler og barnet øver sig i at tale i kommunikation med voksne. Barnet lærer ord og sprog, når det giver mening i relation til det barnet er optaget af, lige her og nu. Barnet har brug for mange gentagelser og at tingene sker igen og igen. Sproget tilegnes i trygge og genkendelige omgivelser.

Det er vigtigt at det lille barn indgår i dialog og turtagning og oplever sig selv som aktiv medspiller, allerede længe før det det begynder at sige rigtige ord. Barnet pludrer, øver sig. Allerede her kan barnet indgå i en dialog, øve turtagning og lærer hvordan man kan være aktiv medspiller. Det lille barn udvikler allerede fra hel lille en grundlæggende opmærksomheds funktion som er af altafgørende betydning for dets udvikling og læring resten af livet.
 
  

Publiceret 14-10-2019