Ordforråd

Barnets første ord vil i mange tilfælde ytres ved 1 års-alderen. De hørte ord er resultatet af en allerede igangværende proces, hvor barnets allerede fra fostertilstanden har opfattet sproglyde.

Barnets første ordproduktion falder sammen med en række andre kognitive færdigheder, der skal være etableret før barnet kan producere det første ord.

Barnets nærmeste omsorgspersoner har en enestående mulighed for at påvirke disse kognitive udviklingsprocesser positivt ved at bade barnet i sprog. Inddrag barnet i så mange aktiviteter og dialoger som muligt, tal langsomt og tydeligt og beton ordene. Benævn genstande, handlinger og følelser igen og igen.
Ovennævnte processer påvirkes og fremmes gennem fælles opmærksomhed og brugen af Child Directed Speech, populært kaldet ”babysnak”.

I 0-3 års-alderen vil barnets passive ordforråd (sprogforståelse) være markant større end dets aktive ordforråd (ordbrug). Derfor behøver en forsinket taleudvikling i 2-årsalderen ikke give anledning til bekymring. Derimod vil det være et klart risikotegn, hvis et 2-årigt barn udviser begrænset sprogforståelse, da denne er grundlaget for den videre ordkendskabsudvikling.

Barnets og omsorgsgivernes brug af gestik er en vigtig støtte af barnets ordkendskabsudvikling. Barnet kan på dette trin kun forstå enkelte ord, men ikke de sproglige kontekster, som ordet indgår i. Det er derfor vigtigt og udviklende for barnet, at der anvendes gestik, mimik og/eller pegning, da det kan være med til, at barnet opnår forståelse for længere beskeder.

Når barnet er mellem 18 og 20 måneder, starter den fase i dets sproglige udvikling, som vi kalder ordkendskabsspurten. Fra den alder og frem til 6-årsalderen tilegner barnet sig omkring 50-60 nye ord hver eneste måned. Barnet kan efterhånden fortælle om konkrete hændelser, stille spørgsmål og svare relevant i konkrete sammenhænge.

Ordforrådet har stor betydning for sprogtilegnelsen generelt, da der er en tæt sammenhæng mellem ordforråd og sætningskompleksitet.

 

 

 

Publiceret 14-10-2019