Receptivt sprog / sprogforståelse

Receptiv sprogforståelse betegnes også som impressiv ordforståelse / sprogforståelse. Efterhånden anvendes ordet receptiv mere og mere inden for det sproglige felt.

Sprogforståelse handler om barnets evne til at forstå sproget. Det vil sige, man har opmærksom på barnets receptive ordforråd. Kan barnet aflæse og forstå, det der bliver sagt og talt om i en samtale.

Allerede fra børn er ganske små, er der stor forskel på børns receptive ordforråd. Et sprogligt stærkt barn vil ved 20 måneder forstå ca. 250 flere ord end et sprogligt svagt barn.  Et gennemsnits barn på ca. 20 måneder vil forstå mere end 200 ord.

Det er vigtigt, at man allerede fra vuggestuen og dagplejen gør en indsats for at løfte de børn, som er udfordret på sprogforståelsen. (Bylander og Krogh 2015)

Manglende sprogforståelse kan have enorme konsekvenser for barnet. Fejltolker sociale situationer og risikerer faglige problemer i skolen. Tidlig indsat er derfor vigtigt.

 

 

 

 

Publiceret 14-10-2019