Skriftsprog

Det moderne samfund er en udpræget skriftkultur. Det skrevne sprog præger den kultur, vi er en del af. Det vil skabe en tryghed for det lille barn, hvis det allerede tidligt stifter bekendtskab med det skrevne ord.

Hvis barnet allerede fra dagpleje/ vuggestue og børnehave arbejder med skriftsproget vil der være en glidende og kontinuerlig overgang til skolen.

Skriftsproget integreres i de daglige aktiviteter på en for børnene sjov, naturlig, meningsfuld og anerkendende måde.

Børnenes interesse for at skrive udspringer ofte af at tegne. Barnets krusseduller og skriblerier er en form for kommunikation, som på sigt fører til interessen for læsning og skrivning.

Det er vigtigt at støtte og guide de børn, som ikke selv søger det at tegne og skrive.

Gennem højtlæsning møder barnet også det skrevne sprog og erfarer forskellen på det talte sprog og skriftsproget. Barnet vil erfare at det gennem nye og spændende historier, kan opnå ny viden gennem bøgerne.

Højtlæsning – fx dialogisk læsning – giver et bredere og mere nuanceret sprogligt indhold, hvilket er yderst relevant for at styrke sprogtilegnelsen.

Højtlæsning er ikke fremmende for sprogtilegnelsen for enhver pris. Højtlæsning skal inddrage barnet som aktiv medspiller, hvilket sker ved dialogisk læsning.

 

 

 

 

Publiceret 14-10-2019