Sprogbrug

Sprogbrug handler om hvordan barnet er i stand til at bruge sproget. Sproget er i først og fremmest et redskab til at kommunikere med andre. I starten bruger barnet sproget til at få dækket basale behov. Med tiden vil barnet også bruge sproget til at indgå i samtaler og indgå i legerelationer med andre børn. I det at føre en samtale med andre ligger også det at barnet skal være i stand til at lytte til det andre siger, forholde sig til det og vente på et det bliver ens tur.

Med tiden vil barnet også have behov for at fortælle om sig selv og sine oplevelser.

At kunne bruge sproget funktionelt er også vigtigt i forhold til barnets relationer med andre børn og stor betydning for legen.

At kunne fortælle, indgå i en leg, forhandle, diskutere, lave aftaler, videreudvikle legen, bestemme regler, opnå enighed / uenighed med hinanden kræver et godt ordforråd og viden om hvordan man bruger sproget.

I legen kan barnet øve sig i at fortælle, argumentere m.m. og dermed styrke sprogbrugen.

Sprogbrugen styrker desuden barnets personlige og sociale kompetencer og interaktion med andre. (Bleses og Højen, Trygfondens  Børneforskningscenter, 2013, Leg og læring i vuggestuen)

 

 

Publiceret 14-10-2019