Om sprogvurderinger 

En sprogvurdering er et øjebliksbillede af barnets sproglige niveau, og det er vigtigt at pointere, at barnet naturligvis har en masse andre kompetencer. Barnets score fortæller derfor kun om barnets kompetencer indenfor de sproglige dimensioner, der vurderes.

Resultatet viser, om barnet har det samme sproglige niveau som jævnaldrende med samme køn, eller om barnet har brug for hjælp til at opnå det samme sproglige niveau.

3-års sprogvurderingsmaterialet anvendes, når barnet er mellem 2,10 år og 3,6 år

Alle børn bliver ved hjælp af en række opgaver vurderet på fire sproglige dimensioner:

Produktivt talesprog
Det produktive talesprog omfatter bl.a. ordforråd, grammatiske færdigheder, barnets evne til at fortælle historier samt barnets forståelse af en række ord, begreber og komplekse sætninger. 

Receptivt talesprog
Det receptive talesprog er den anden del af talesproget, som omfatter sprogforståelse. 

Lydlige kompetencer
De lydlige kompetencer peger frem mod senere afkodningsfærdigheder (at kunne identificere bogstaver og skrevne ord) og indbefatter barnets færdigheder i at bearbejde lyde og genkende og benævne bogstavnavnene. Barnets færdigheder i forbindelse med lydlig opmærksomhed og bogstavkendskab kan også medvirke til at identificere børn, der er i risikozonen for ordblindhed. 

Kommunikative kompetencer
De kommunikative kompetencer siger noget om, hvordan barnet bruger sproget i samarbejde og samtale med andre.

Hvad kan en sprogvurdering og hvad kan den ikke?
Det er vigtigt at understrege, at en sprogvurdering i 3 års alderen ikke kan fortælle os noget om, hvad årsagerne er til, at barnet måske er i sproglig knibe, ligesom den heller ikke er en præcis forudsigelse af barnets uddannelsesmæssige fremtid. Vi ved med sikkerhed, at der er en sammenhæng mellem tidligt sprog og senere skolepræstationer hos en række børn, men vi ved ikke, hvad der præcis udløser sammenhængen hos det enkelte barn. Endnu vigtigere er, at forskning tydeligt viser, at hvis der sættes ind med en målrettet indsats, kan mange børn komme godt med, selv om udgangspunktet på et tidspunkt var svagt

 

Publiceret 17-11-2016