Receptivt sprog – sprogforståelse

Sprogforståelse handler om barnets evne til at forstå sproget. Det vil sige, at man har opmærksomhed på barnets receptive ordforråd.

Her skal barnet ikke sige noget, men aflæse og forstå, hvad samtalepartnerne vil have dem til.

Børn lærer ved at få egne erfaringer – og få sat ord på. Et barn lærer, hvad en gulerod er, når barnet har set, smagt, rørt en gulerod og hørt, at det hedder en gulerod. Husk at det er den voksne, som giver barnet ordene. Et barn, der ikke kender ord nok, har brug for at høre dem flere gange og i forskellige sammenhænge. Et barn ved ikke, hvad ordet hedder, før nogen har fortalt barnet det.

Både det receptive og det produktive sprog er vigtig for barnets her-og-nu-læring, og det peger samtidig frem mod barnets læseforståelse i skolen. For at kunne læse skal man både kende bogstaverne og ordene, man læser. Du kan selv prøve at læse den finske opskrift på en flormelispakke – du vil kunne læse bogstaverne, men alligevel ikke forstå meningen, fordi du ikke kender ordene.

Generelle anbefalinger der styrker det receptive sprog

Giv barnet rig mulighed for ”førstehåndserfaringer”: Det skal se, røre, gøre og høre

Forbered barnet på nye oplevelser, giv det så oplevelserne og bearbejd dem efterfølgende - også sprogligt

Brug understøttende sprogstrategier:

Vær en god sproglig rollemodel og brug et varieret sprog

Brug de samme ord mange gange i forskellige sammenhænge

Hjælp barnet med at skabe og fastholde gode kvalitetssamtaler ved

  • At stille hv-spørgsmål/åbnende spørgsmål – og gerne rettet mod barnets interesser
  • At sætte ord på
  • At fortolke og udvide, hvad barnet siger
  • At udnytte de sproglige kompetencer, barnet har i forvejen
  • At forklare nye og svære ord samt relatere dem til ord, de kender

 

Kommunikationen styrkes ved at inddrage sanser, konkreter, billeder, tegninger, tydelig mimik og gestik

Det kan være en hjælp, hvis man arbejder i temaer eller ud fra overbegreber

Gentagelser og tydelighed er alfa omega i sprogtilegnelse generelt og særligt i forhold til børn, der oplever udfordringer i forhold til sprogforståelsen.

 

Understøttende sprogstrategier

Følg disse understøttende sprogstrategier fra Sprogpakken i den daglige samtale med børnene.

Understøttende sprogstrategier

 

Publiceret 17-11-2016