Sprog

Børns sproglige udvikling har afgørende betydning for deres generelle trivsel, udvikling og læring såvel i dagtilbud og skolen som senere hen i livet. Sprog er indgangen til andre mennesker og til viden om verden.

Vi ved, at barnet får de bedste betingelser for udvikling og læring gennem sproget, hvilket senere i tilværelsen giver de bedste muligheder for uddannelse og samfundsmæssig deltagelse.

Det er vigtigt, at dagtilbud og skoler understøtter børnenes læring og udvikling ud fra viden om, hvilken indsats der bedst bidrager til børnenes sproglige udvikling.

Vi har derfor i flere år haft fokus på dette område, og vi forsøger hele tiden at optimere indsatsen i et tæt samarbejde med barnets forældre og de nære voksne i barnets dagtilbud.

I dagtilbudsloven § 11 står der følgende:

”Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering”

I Skive kommune er det vedtaget, at alle 3-årige og 5-årige skal sprogvurderes. I samarbejde med forældrene kan vi så iværksætte en tidlig målrettet indsats for alle børn og derved minimere risikoen for senere læsevanskeligheder.

Sprogvurderingen hjælper i første omgang de professionelle medarbejdere i dagtilbuddet til at identificere de børn, der har brug for sproglig støtte og en særlig opmærksomhed.

Derudover er sprogvurderingerne også medvirkende til, at der sættes fokus på det generelle pædagogiske og sproglige miljø i børnehaverne.

Forældrene har fortsat den vigtigste rolle i barnets generelle og sproglige udvikling, også her giver sprogvurderingerne et fingerpeg om, hvilke områder der evt. skal have særlig opmærksom i barn/forældresamspillet.

Handleplanen er inspireret af bl.a. Horsens kommune.

Publiceret 28-05-2019