Skriftsprog og bogstavkendskab

Børn, der fra en meget tidlig alder har leget med tal og bogstaver, har en klar læringsmæssig fordel, når de kommer i skole. Når du støtter barnet i at rette opmærksomheden mod tal og bogstaver, opbygger du barnets læse- og skrivefærdigheder.

 

”Læseudviklingen”, 3-6 år gennemgår følgende faser:

Logografisk fase
– Barnet genkender ord ud fra visuelle kendetegn (Mc Donalds, Fætter BR)

Alfabetisk fase
– Barnet opdager sammenhængen mellem grafem (bogstav) og fonem (lyd)

Ortografisk (stave) fase
– Barnets afkodning sker på baggrund af endelser (morfemer) og hele ord. Det vil sige, at barnet fx kan genkende flertalsformerne ”æbler, pærer, piger”.


”Skriveudviklingen”, 3-6 år gennemgår følgende faser:

Niveau 1: Legeskrivning
Trin 1: Kruseduller og symboler uden bogstavlignende træk
Trin 2: Bogstaver eller grupper af bogstaver

Niveau 2: Global skrivning
Trin 3: Navneskrivning
Trin 4: Ordskrivning (en bogstavlyd-bogstavform-korrespondance)
Trin 5: Ordskrivning (to eller flere bogstavlyd-bogstavnavn-korrespondance)

Niveau 3: Fonemorienteret skrivning
Trin 6: Ord og sætninger med korrekt repræsentation af grupper af lyde og bogstaver
Trin 7: Korrekt fonemorienteret skrivning


Det vil ikke være meningsfuldt at opstille milepæle for skriftsprog og bogstavkendskab, da området ikke er forskningsmæssigt afdækket.

I stedet er der generelle anbefalinger til aktiviteter, der styrker indsatsen på dette område.

 

Publiceret 30-04-2019