Forudsætninger for læring

For at give barnet de bedste forudsætninger for læring er det vigtigt, at de voksne omkring barnet understøtter forskellige områder indenfor indlæring. Disse områder er vedvarende opmærksomhed, hukommelse, følelsesmæssig regulering og behovsudsættelse.

 

Vedvarende opmærksomhed/fælles opmærksomhed
har stor betydning, når barnet skal lære nye ord, udvikle sprogforståelse eller kommunikere, fordi barnet i disse situationer helt præcist skal kunne opleve, at den voksne har lavet en ”ramme” for aktiviteten og kommunikationen. Prøv derfor at finde muligheder i hverdagen, hvor I fokuserer på og taler om nye ting og handlinger – gerne ansigt til ansigt.

 

Hukommelse
– er en meget væsentlig forudsætning for sprogtilegnelse og læring. Hukommelse deles op i arbejdshukommelse, korttids- og langtidshukommelse.

Hukommelsen er en del af de eksekutive funktioner, som er barnets hjernes ”maskinrum”, og disse funktioner omfatter metakognitive færdigheder som planlægning, organisering, igangsættende respons og overvågning.

Forudsætningen for, at et barn kan deltage i en samtale er, at arbejdshukommelsen fungerer i normal hastighed. Ellers kan barnet ikke både lytte, fastholde, bearbejde og svare sin samarbejdspartner. 

 

Følelsesmæssig regulering
– er noget som barnet skal øve, og resultatet bliver, at barnet oplever, at både det selv og andre børn/voksne har et liv med følelser, tanker og hensigter. Barnet får både fornemmelsen af at dele oplevelser og være en del af noget i sin hverdag både hjemme og i børnehaven. Det er de voksne omkring barnet, der skal øve/træne denne egenskab, sådan at barnet med tiden kan mærke sig selv og sine reaktioner. Det kan fx være, hvilke situationer hører sammen med hvilke følelser. Det er vigtigt, at de voksne får italesat, hvad de ser i forhold til det enkelte barn og derved guide og hjælpe barnet med at regulere dets følelser.

 

Behovsudsættelse
– er en tillært del af barnets adfærd, som indeholder forskellige aspekter som det at kunne vente, holde sig selv tilbage og at kunne styre sin utålmodighed. Disse færdigheder skal øves fra barnet er 2-3 år, og det er de voksne omkring barnet, som skal italesætte, hvad der sker i situationen. Derved hjælper man barnet til at lære, hvordan man skal gøre, og hvilke strategier som er gode at bruge sammen med andre ligestillede børn, så barnet bliver en del af et fællesskab.

 

 

 

Publiceret 28-05-2019