En sprogvurdering er et øjebliksbillede af barnets sproglige niveau, og det er vigtigt at pointere, at barnet naturligvis har en masse andre kompetencer. Barnets score fortæller derfor kun om barnets kompetencer indenfor de sproglige dimensioner, der vurderes.

Resultatet viser, om barnet har det samme sproglige niveau som jævnaldrende med samme køn, eller om barnet har brug for hjælp til at opnå det samme sproglige niveau.

Med ”Sprogvurdering 3-6” som anvendes i Skive Kommune afdækkes barnets Talesproglige og Før-skriftlige færdigheder

”Sprogvurdering 3-6” kan anvendes, når barnet er fyldt det angivne år 3, 4 eller 5 år. Vær opmærksom på, at sprogvurderingen ikke kan laves før barnet har den angivne alder.

Alt efter alder vurderes barnet ved hjælp af en række opgaver på følgende områder:

 

Ordforråd

Det produktive/ekspressive ordforråd handler om, hvor mange ord barnet bruger. Barnet skal sige, hvad det kan se på billederne.

 

Sprogforståelse

Det receptive sprog omfatter sprogforståelse. Det handler om ordenes betydning, hvordan de anvendes og deres sammensætning. Her skal barnet udpege ved hjælp af billeder.

 

Kommunikative strategier

Barnets kommunikative strategier siger noget om, hvordan det bruger sproget i samarbejde og samtale med andre.

 

Rim

Barnets lydlige opmærksomhed og evne til at udpege to ud af tre ord, som rimer (fx mus, hus, fisk)

 

Opmærksomhed på skrift

Barnets kendskab til begreber indenfor skriftsproget afdækkes.

 

Bogstavkendskab

Barnet skal benævne forskellige bogstaver.

 

Opdeling af ord

Publiceret 30-04-2019