Sprog

Børns sproglige udvikling har afgørende betydning for børnenes generelle trivsel, udvikling og læring, såvel i dagtilbud og skolen som senere hen i deres liv. Sprog er indgangen til andre mennesker og til viden om verden.

Vi ved, at barnet får de bedste betingelser for udvikling og læring gennem sproget, hvilket senere i tilværelsen giver de bedste muligheder for uddannelse og samfundsmæssig deltagelse.

Det er vigtigt, at dagtilbud og skoler understøtter børnenes læring og udvikling ud fra viden om, hvilken indsats der bedst bidrager til børnenes sproglige udvikling.

Derfor har vi i flere år haft fokus på dette område, og vi forsøger hele tiden at optimere indsatsen i et tæt samarbejde med barnets forældre og de nære voksne i barnets dagtilbud.

I dagtilbudsloven § 11 står der følgende:
Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn ialderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige ellerandre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering”

I Skive kommune har man vedtaget, at alle 3-årige og alle 5-årige skal sprogvurderes, så vi kan iværksætte en tidlig målrettet indsats for alle børn i samarbejde med forældrene og derved minimere risikoen for senere læsevanskeligheder.

Sprogvurderingen hjælper i første omgang de professionelle medarbejdere i vore dagtilbud til at identificere og finde de børn, der har brug for sproglig støtte og en særlig opmærksomhed.

Derudover er sprogvurderingerne også medvirkende til, at der sættes fokus på det generelle pædagogiske og sproglige miljø i børnehaverne.

Forældrene har fortsat den vigtigste rolle i barnets generelle og sproglige udvikling, og også her giver sprogvurderingerne et fingerpeg om, hvilke områder der evt. skal have særlig opmærksom i barn/forældresamspillet.

Handleplanen 5 -6 år er inspireret af bl.a. Horsens kommune.

 

Publiceret 23-11-2017