Kommunikative kompetencer og strategier

Kommunikative strategier handler om barnets evne til at indgå i fælles kommunikationssituationer med andre mennesker. Dette område er en væsentlig forudsætning for udvikling af sproget i relationerne og i forskellige hverdagssituationer.

Kommunikative strategier er en vurdering af barnets evner til sprogbrug, hvordan det anvender sproget, udtrykker sig med sproget og hvilke sproglige udviklingsmuligheder barnet bliver udfordret i.

Generelle anbefalinger der styrker de kommunikative kompetencer og strategier

Vigtigt at være opmærksom på at kommunikation foregår i samspil og dialog med andre personer omkring barnet, og derfor skal barnet præsenteres for disse muligheder hver eneste dag. Rapporten fra 3 års sprogvurderingen vedrørende de kommunikative strategier og kompetencer belyser, hvordan barnet anvender sproget, og hvor interesseret barnet er i at bruge det i dialog med andre.

Godt at øve reglerne for samtaler, det vil sige hvor barnet både lytter og taler (turtagning). Give barnet tid til at tænke, inden det besvarer f.eks. spørgsmål. Øv med barnet, når du har stillet et spørgsmål, skal barnet svare – også selvom barnet ikke ved svaret, så kan barnet svare ”Det ved jeg ikke”. Begræns spørgsmål til barnet og vær i stedet for konstaterende i tilgangen til det, så barnet ikke bliver sat i alle de kravsituationer, som spørgsmål afføder.

Barnet skal bruge sproget til at udtrykke følelser, meninger og behov, så det kan være med til at ændre sin situation og reaktioner.

Det er den voksne, som er sproglig formidler og har ansvaret for, at kommunikationen lykkes i nogle rammer, hvor barnet kan være deltagende, trives og udvikles.

                                                                          

Publiceret 10-11-2016