Sprogvurderinger i Dagtilbud

 Gældende regler pr. 1. august 2016 for sprogvurderinger for alle børn i Skive Kommune:

  • Alle 3 og 5-årige børn skal tilbydes sprogvurdering. Det gælder både et- og tosprogede børn
  • Alle 4-årige tosprogede børn samt børn, der ved 3 års vurderingen scorede i særligt eller fokuseret indsats skal tilbydes sprogvurdering

Alle børn skal sprogvurderes, også de børn, hvor det ikke er muligt at gennemføre hele sprogtesten.

Læs mere om, hvornår der skal gives besked til PPR, og hvornår der skal laves en indstilling til PPR i ”Uddybning af gældende regler”.

  

Publiceret 14-10-2019