Det talte sprog er et af barnets redskaber til at forstå og blive forstået. Sproget er foranderligt og i takt med, at barnet udvikler sig, får sproget flere former og nuancer. For at sikre at alle børn får den nødvendige støtte, så deres sprog hele tiden udvikler sig, skal alle 3 og 5 årige børn i Skive Kommune have udarbejdet en sprogvurdering.

Tosprogede børn er langt fra en homogen gruppe, men derimod en gruppe med forskellige forudsætninger og behov. Nogle tosprogede børn kan være lidt langsommere til at lære hvert sprog, men bliver ordforrådet i sprogene lagt sammen (det konceptuelle ordforråd), vil et tosproget barn samlet set oftest have et større ordforråd end et etsproget barn. At barnets førstesprog (modersmål) ikke er dansk, skal derfor ses som en ressource.

At tilegne sig et andetsprog er på mange måder ikke forskelligt fra at lære det førstesprog (modersmål). Alligevel er der væsentlige forskelle, da andetsproget oftest bygger på erfaringer fra førstesproget.

Det følgende er ikke et udtryk for, at tosprogede børn ikke profiterer af de generelle forhold og anbefalinger indenfor den sprogpædagogiske praksis som resten af Skive Kommunes handleplan for sprog og skriftsprog handler om. En række forhold er dog i særlig grad gældende for børn, der lærer to eller flere sprog. Disse forhold er vigtige for fagpersoner at have kendskab til, så det tosprogede barn kan udvikle begge/alle sine sprog. Resultaterne fra sprogvurderingerne skal omsættes til en praksis, hvor dagtilbuddene yder en systematisk og målrettet sprogindsats med udbytte også for det tosprogede barn.

For at give barnet de bedste muligheder for læring og senere uddannelse, er et veludviklet dansk af afgørende betydning.

Publiceret 14-10-2019