Biliteracy i dagtilbuddet

Biliteracy – det at læse og skrive på to eller flere sprog

Forskning i børns sprogudvikling tyder på, at børn, der tidligt leger med og introduceres for skriftsproget, bliver styrket i deres senere læse- og skriveudvikling. Dette gælder naturligvis også tosprogede børn. Vi møder alle skriftsprog omkring os, men tosprogede børn møder ofte også andre skriftsprog end dansk i deres hverdag.

Lad børnene gå på opdagelse i de forskellige skriftsprog. Lad dem fundere over forskelle og ligheder. Hjælp dem til at se sammenhængen mellem de skrevne symboler og det/de sprog, de taler. Ved at rette barnets opmærksomhed mod skriftsproget, bliver det synligt, og barnet får en bedre forståelse for brugen af skrift.

(Lindhard, 2015)

Præcis som i det talte sprog, har barnet brug for at danne og afprøve hypoteser.

Justin Markussen-Brown målte – i forbindelse med forskningsprojektet SPELL – kvaliteten af det fysiske sprogmiljø i 293 deltagende dagtilbud. Kun to af disse dagtilbud havde børnebøger på andre sprog end dansk.

Publiceret 14-10-2019