Samarbejde og organisering

Det er intensionen i Skive Kommune, at det enkelte dagtilbud skal tage udgangspunkt i alle børns personlige, kulturelle og sproglige forudsætninger. En mangfoldig etnisk sammensætning bør derfor opleves som en berigelse. Det er nødvendigt, at dagtilbuddet tilbyder den nødvendige forældrevejledning og etablerer et tæt og respektfuldt samarbejde, så barnets udvikling bliver et fælles anliggende.

Alle 3 og 5 årige børn tilbydes sprogvurdering. Det gælder både et- og tosprogede børn.

Sprogvurderingerne er med til at systematisere det pædagogiske personales viden om barnets sproglige udvikling. Vurderingerne kan fungere som et redskab i planlægning af sprogunderstøttende aktiviteter og en eventuel særlig eller fokuseret sprogindsats.

Et veludviklet førstesprog (modersmål) er grundlaget for et godt andetsprog, forældrene bør derfor opfordres til at tale det sprog, de selv behersker bedst med deres børn.

 

 

Publiceret 10-11-2016