Her kan du læse lidt om, hvad dit barn skal lære i 1. og 2. klasse: http://www.emu.dk/modul/dansk-i-1-2-klasse

I 1. – 2. klasse skal dit barn bruge meget energi på at lære at læse. Din støtte har stor betydning. Skab ro, tid og plads til, at barnet får en daglig vane med at øve læsningen. Når børn er i gang med at lære at læse, har de fleste brug for, at en voksen sidder ved siden af og hjælper, når barnet møder et svært ord og som roser, når det er på sin plads. Alle børn har brug for voksne, som interesserer sig for det, de lærer og øver sig på. 

I starten af 1. klasse læser dit barn mest i bøger med ord, der staves ligesom de siges (lydrette ord). I løbet af de to skoleår, lærer dit barn også at læse ord, som ikke staves lige som de siges (ikke lydrette ord eller ”Drilleord). 

Nogle bøger er sværere end andre. I 1. og 2. klasse kan man finde ud af, hvor svære de er ved at se efter, om der står et LIX-tal på bogen. I 1. klasse er målet, at dit barn kan læse en bog på LIX 5 – 10 og i 2. klasse er målet LIX 10 – 15. Men ikke alle børn udvikler sig i samme tempo. Det er derfor vigtigt, at dit barn får undervisning og bøger som passer netop på det trin, han/hun er kommet til. 

Det er fortsat vigtigt, at du læser højt for dit barn, også selv om dit barn nu kan læse lette bøger selv. Indholdet i lette bøger udvikler ikke dit barns sprog og viden tilstrækkeligt. Derfor har dit barn fortsat brug for, at du læser højt fra bøger, som dit barn gerne vil høre. 

Vil du vide mere:

Læs om dialogisk oplæsning her: http://www.sprogpakken.dk/foraeldre/dialogisk.php  

Se en film om dialogisk oplæsning her: https://www.youtube.com/watch?v=MMLs_tXM6mQ    

Når børn skal lære noget kræver det vedholdenhed. Det gælder også, når børn skal lære at læse.

På hjemmesiden Nordic parenting finder du gode forslag til, hvordan du kan støtte dit barn i at være vedholdende: http://nordicparenting.dk/2016/01/09/faa-svaret-saadan-bliver-dit-barn-staerkere-af-modgang/

 

Forlaget LÆS har udgivet en forældreguide til læsning. Her vil du kunne se små filmklip, som viser, hvordan du kan støtte dit barn. www.forlagetlæs.dk

Publiceret 14-10-2019