Forslag til, hvordan du kan støtte dit barns læsning og sprog

 

 • Tal med dit barn. Et godt talesprog, et stort ordforråd og viden om verden omkring os er vigtige forudsætninger for at blive en god læser.

 • Leg med ord sammen med barnet: Hvad er et æbletræ? Hvad er så et trææble?

 • Snak om betydning af ord: Hvad er en markise? 

 • Snak om vendinger og hvad de betyder: Hvad betyder: Det var på et hængende hår? 

 • Læs med og for dit barn hver dag. Måske kan dit barn læse op for dig, en bedsteforældre, en søskende, hunden eller katten?

 • Snak om indhold, svære ord og billeder til teksten. Lad dit barn gætte, hvad der videre sker i historien.

 • Stil krav til, at dit barn læser en vis læsemængde hver dag. Det er vigtigt for læsesikkerheden og læsehastigheden, som skal øges i disse år. Minimum tyve minutter dagligt – gerne mere! 10 sider dagligt er en god ledetråd i passende daglig læsemængde.

 • Vær en god rollemodel og lad din egen læsning være synlig for dit barn (aviser,bøger, netlæsning osv). 

 • Brug biblioteket

 • Køb bøger til dit barn

 • Lad lærerne vide, hvordan det går med læsningen hjemme

 • Sørg for at I har det rart sammen, når du læser sammen med dit barn

 • Hjælp dit barn til en positiv holdning til læsning. Vis du selv kan lide det og bruger det i dagligdagen

 • Stil passende krav til dit barn og stop før det bliver en negativ oplevelse

 • Sørg for tid og ro til læsning. Det bedste er: samme tid og samme sted

 • Øv på et tidspunkt, hvor dit barn er udhvilet og tilpas 

 • Kig altid sammen på overskrifter og billeder til teksten inden barnet begynder at læse

 • Snak om, hvad teksten kan handle om

 • Snak om, hvad teksten handler om efter barnet har læst

 • Snak og forklar om svære ord  

 • Barnet skal pege på det ord, det læser

 • Læselektien bør læses mindst 3 gange (mange gentagelser er vigtige for begynderlæseren). Bliv ved indtil der højest er 1-2 fejl pr side

 • Ros

 

Her kan du se en lille film om, hvordan du læser sammen med dit barn, når barnet er kommet i gang med at læse (Århus kommunes READ projekt): http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/Tidligeindsatser/Home/READ-Dagtilbud-og-Skole/READ-2-KLASSE/Film-Dansk.aspx?sc_lang=da

 

Få flere gode råd her (Gyldendal, Dingo serien):

http://www.dingo.gyldendal.dk/for%20foraeldrene.aspx

Publiceret 14-10-2019