Test og prøver i 3. og 4. klasse  

Det er vigtigt at skolen følger dit barns udvikling i sprog, læsning, stavning og skrivning. Så kan læreren bedre tilrettelægge sin undervisning og dit barn kan få opgaver, som passer til ham/hende. I 3. og 4. klasse laver læreren følgende vurderinger/test:

 

3.klasse

I august måned screenes alle børn i 3. klasse for risiko for ordblindhed. I slutningen af 3. klasse (marts – juni) testes børn, som er i risiko for ordblindhed, med Ordblindetesten.

I marts måned laver alle børn en sætningslæseprøve. Prøven viser, hvor langt barnet er kommet med at læse og forstå ord i en sætning.

Læreren laver en diktat med alle børn. Diktaten viser, hvad barnet kan og er på vej til at kunne med bogstaverne og deres lyde. 

 

4.klasse

I perioden januar til april laver alle børn i 4. klasse de nationale test i læsning. Testen i læsning viser, om barnet kan afkode og forstå ord og hele tekster. Du kan læse mere om de nationale test målrettet forældre her:

https://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test-og-trivselsmaaling/nationale-test/vejledninger  

 

Publiceret 11-02-2020