Har dit barn læse- stavevanskeligheder? 

Man kan have læse- og stavevanskeligheder på grund af:

  • Ordblindhed

  • Vanskeligheder ved at forstå ord og hele tekster

  • hukommelsesvanskeligheder

  • Manglende øvelse

  • Høre- synsvanskeligheder

 

Ordblindhed:

Hvis dit barn har svært ved at læse nye ord og har stavevanskeligheder, kan der være tale om ordblindhed. Ofte vil dit barn allerede være undersøgt for ordblindhed i slutningen af 3. klasse eller i løbet af 4. klasse. Barnet kan også blive undersøgt i marts – juni i 5. og 6. klasse. Tal med barnets lærer om vanskelighederne. Ofte vil barnet have brug for intensive kurser og et særligt it-program, som kan læse tekster op og give støtte ved stavning.

Du kan læse meget mere om ordblindhed her: https://www.videnomlaesning.dk/media/1955/ordblindhed-i-grundskolen-juni-2016.pdf

 

Vanskeligheder ved at forstå ord og hele tekster:

Hvis dit barn har forståelsesproblemer vil det være en god støtte at læse nogle af skolens tekster sammen. Brug følgende model, når dit barn skal læse en fagtekst: 

Kig på overskriften og billederne til teksten. Tal om, hvad teksten kan handle om og hvad dit barn ved om emnet på forhånd.

Hjælp barnet til at finde ud af, hvad formålet er med at læse teksten. Fx en tekst om menneskets skelet: Hvorfor skal du mon læse denne tekst om skelettet? Svaret kan fx være: Jeg skal vide, hvordan menneskets skelet er bygget op. Spørg også dit barn om, hvad der specielt kunne være interessant at vide om skelettet. Fx: Hvad slags led har du i dit knæ? 

Stop dit barns oplæsning og snak om, hvad teksten handlede om – gerne afsnit for afsnit. Hvis barnet møder ukendte ord, så stop oplæsningen og tal om, hvad ordet betyder. 

Når barnet er færdig med at læse, så tal om, hvad teksten handlede om og find svar på det spørgsmål, som barnet stillede sig inden læsningen: fx Hvad slags led har du i dit knæ?

 

Hukommelsesvanskeligheder:

Lær dit barn hvad han/hun kan gøre for at huske teksten bedre. Hvis barnet kan svare ja til et af følgende spørgsmål er han/hun godt på vej:

Jeg kan genfortælle indholdet

Jeg kan referere indholdet

Jeg kan referere det vigtigste

Jeg kan finde de fem vigtigste ord og strege dem under

Jeg kan bede om hjælp, hvis jeg ikke kan

(Læsning der lykkes. Emtoft og Esmann, 2013)

 

Barnet mangler øvelse 

Man må endelig ikke stoppe den daglige læsetræning, selvom barnet nu kan læse en del selv. På 5. og 6. klassetrin skal dit barn fortsat læse hver dag – også i ferier. Det er vigtigt, at man som forælder bakker op om den daglige læsetræning. Dette kan måske synes unødvendigt, da børnene jo nu HAR lært at læse, men den daglige læsetræning udvikler både læsehastigheden, genrebevidsthed, ordkendskab og læseforståelse. 

Især mange drenge stopper med at læse frivilligt, når de kommer på mellemtrinnet. Ved for langsom læsehastighed kan dit barn få problemer med forståelsen og problemer med at klare læsebyrden senere i uddannelsesforløbet. Derfor kan du som forælder hjælpe dit barn på vej til en bedre læsning, hvis du bakker op, interesserer dig for, hvad der læses og diskuterer teksterne med dit barn. 

Som forælder kan du hjælpe med at træne hastigheden ved at opfordre til små ”hastighedsøvelser”, hvor barnet skal læse så hurtigt som muligt i bestemte intervaller. Det er en god idé at dække den læste tekst undervejs med et læsekort. Et læsekort er et stykke papir, der hele tiden køres ned over teksten, oppefra og ned, efterhånden som barnet læser.

 

Barnet har syns- eller hørevanskeligheder

Hvis du opdager, at dit barn har svært ved at høre eller se, så søg læge. Selv en lille høre- eller synsnedsættelse kan få betydning for barnets indlæring.

 

Publiceret 11-02-2020