Når dit barn går i 7.-9. klasse

Nu kan de fleste børn læse flydende, hvilket vil sige, at de læser hurtigt og uden fejl og med god forståelse. De er nu så sikre, at de kan læse med god rytme og indlevelse.

I løbet af udskolingen skal dit barn blive sikker i at læse, forstå og skrive forskellige typer tekster (genrer) både indenfor fagtekster og skønlitterære tekster. Dit barn skal også kunne forholde sig kritisk til tekster og ”gå bagom teksten” samt ”læse mellem linjerne”.

 

Ved at læse, skrive, diskutere og tale med andre udvikler dit barn sit ordforråd. Jo flere ord børn kender, jo bedre vil de kunne forstå og skrive tekster.

 

I udskolingen består din rolle som forælder blandt andet i at understrege over for dit barn, at skolegangen og læsningen ikke kører af sig selv. Det kan være udfordrende i en tid, hvor dit barn måske er skoletræt eller mest optaget af de ting, der foregår uden for skolen med venner, kærester og fritidsinteresser.

 

Her kan du læse lidt om, hvordan du støtter dit barns læring http://www.emu.dk/modul/7-klasse

 

Ofte læser især drenge for lidt. Undersøgelser har vist, at drenge helst læser for at lære (fx tekster om rumfart eller alternativ energi) og helst kun om det, der interesserer dem. Det vil ofte sige, at de helst læser fagtekster. De læser også, hvis læreren siger det. Endelig læser de, hvis de har brug for det i forbindelse med spil, TV og computer og når de samtidig kan hygge sig.

Publiceret 14-10-2019