Har dit barn vanskeligheder? 

Hvis dit barn ikke har en flydende læsning endnu og har svært ved at bruge bogstaverne og deres lyde til at læse ukendte ord og stave med, kan der være tale om ordblindhed. Eller dit barn kan have svært ved at forstå det, han/hun læser.Det er vigtigt, at dit barn får den rette hjælp og at du støtter arbejdet derhjemme.

 

Ordblindhed

Hvis dit barn læser usikkert og har problemer med at stave, bør dit barn undersøges for ordblindhed. Langt de fleste børn vil allerede have fået lavet en ordblindetest i 3. – 4. klasse, men enkelte børns ordblindhed bliver først opdaget senere. Bed om at få dit barn undersøgt for ordblindhed, hvis du har en mistanke.

Hvis dit barn er ordblind, har han/hun ret til at bruge et program på computeren, som kan hjælpe med at få tekster læst op og som kan hjælpe med at stave. Programmet må også anvendes ved afgangsprøven og ved andre prøver, hvis dit barn er vant til at bruge det til hverdag. Det kræver tid, hårdt arbejde og målrettethed at lære at bruge programmet som hjælpemiddel. Derfor er det vigtigt, at du opmuntrer og opfordrer dit barn til at anvende programmet. 

 

Vanskeligheder ved at forstå ord og hele tekster:

Hvis dit barn har forståelsesproblemer vil det være en god støtte at læse nogle af skolens tekster sammen. Brug følgende model, når dit barn skal læse en fagtekst: 

Kig sammen med dit barn på overskriften og billederne til teksten. Tal om, hvad teksten kan handle om og hvad dit barn ved om emnet på forhånd.  

Hjælp barnet til at finde ud af, hvad formålet er med at læse teksten. Fx en tekst om menneskets skelet: Hvorfor skal du mon læse denne tekst om skelettet? Svaret kan fx være: Jeg skal vide, hvordan menneskets skelet er bygget op. Spørg også dit barn om, hvad der specielt kunne være interessant at vide om skelettet. Fx: Er der forskel på de led, du har i kroppen? Hvorfor tror du, du somme tider har ondt i dit knæ?  

Hvis dit barn er motiveret for at læse højt for dig, vil det være en god ide. Snak med dit barn om, hvad teksten handler om – gerne afsnit for afsnit. Hvis barnet møder ukendte ord, så stop oplæsningen og tal om, hvad ordet betyder. 

Når barnet er færdig med at læse, så tal om, hvad teksten handlede om og find svar på det spørgsmål, som barnet stillede sig inden læsningen: fx Hvad slags led har du i dit knæ? 

Efterhånden skal dit barn selv kunne stoppe op ved ukendte ord og finde du af, hvad ordene betyder.

 

Hukommelsesvanskeligheder

Lær dit barn hvad han/hun kan gøre for at huske teksten bedre. Hvis barnet kan svare ja til et af følgende spørgsmål er han/hun godt på vej: 

Jeg kan genfortælle indholdet

Jeg kan referere indholdet

Jeg kan referere det vigtigste

Jeg kan finde de fem vigtigste ord og strege dem under

Jeg kan bede om hjælp, hvis jeg ikke kan

(Læsning der lykkes. Emtoft og Esmann, 2013)

 

Manglende øvelse 

Man må endelig ikke stoppe den daglige læsetræning, selvom barnet nu kan læse en del selv. I udskolingen skal dit barn fortsat læse hver dag – også i ferier. Det er vigtigt, at man som forælder bakker op om den daglige læsetræning. Dette kan måske synes unødvendigt, da børnene jo nu HAR lært at læse, men den daglige læsetræning udvikler både læsehastigheden, genrebevidsthed, ordkendskab og læseforståelse.

 

Se flere forslag til hvordan du kan støtte din søns/datters læsning:

http://www.dingo.gyldendal.dk/For%20foraeldrene/Redskaber/Textbox2/~/media/Files/pdf/7%209_klasse2.ashx

Publiceret 14-10-2019