I børnehaveklassen er målet for læsning og skrivning, at dit barn:

 • kan lytte, tale og spørge

 • kommer til at kende og bruge flere ord

 • kan forstå hvornår en tekst er fakta og hvornår en tekst er opdigtet

 • lærer bogstaverne og deres lyde

 • kender forskel på vokalerne og konsonanterne

 • kan høre rim og selv rime

 • kan klappe stavelser i ord, fx ko (1 stavelse) og ma-le (2 stavelser)

 • kan høre hvad ord starter med, fx m – mad, s – sol

 • kan fx høre, at fejl, fire og fisk begynder med f

 • kan begynde at læse små, lette og lydrette ord som fx sø, sol, so    

 • kan begynde at læse nye ord ved at læse begyndelsen af ord og gætte sig til resten

 • kan skrive små tekster. Det er ikke sikkert, at alle ord kan læses af den voksne endnu.

 

For at dit barn kan få et tilstrækkeligt udbytte af de efterfølgende klassetrin er det vigtigt, at barnet som minimum kan genkende alle bogstavernes form, navn og lyd (undtagen q, w, x og z).

Publiceret 14-10-2019