Forord 

I Skive kommune er det overordene mål, at alle børn og unge udvikler sprog og skriftsproglige færdigheder, der gør dem i stand til aktivt at anvende deres sprog, læsning og skrivning til personlig udvikling, uddannelse og aktiv deltagelse i samfundslivet.

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Det betyder at mindst 80 % af eleverne skal være så gode til at læse, at de placerer sig i grupperne "god", "rigtig god" og "fremragende" i de Nationale test i læsning. Samtidig skal andelen af de allerdygtigste elever i dansk stige år for år. Ligeledes skal andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test reduceres år for år.

Det er afgørende, at der sættes fokus på elevernes læse-skrivelyst og læse-skriveglæde. Fokus skal være på, at eleverne tidligt får kompetencer indenfor læsning og skrivning, så de kan anvende og udvikle kompetencerne i funktionelle sammenhænge i alle fag. Læringsforløbene i SkiveDNA understøtter at eleverne kan anvende læsning og skrivning i funktionelle sammenhænge.

Skive Kommunes handleplan for udvikling af elevernes sprog og skriftsproglige færdigheder tager afsæt i Forenklede Fælles Mål 2014 og erstatter tidligere handleplan for læsning i Skive kommune. Ministeriets Fælles Mål 2014 er et godt redskab for læreren til at tilrettelægge en målstyret undervisning, så eleverne kan nå målet. Hensigten med denne handleplan er derfor blot at beskrive de særlige initiativer, som vi i Skive kommune har besluttet med udgangspunkt i Fælles mål.   

Danskfaget er i Fælles mål opdelt i fire kompetenceområder, som alle er lige vigtige for at eleverne kan blive så dygtige de kan. I Skive kommunes handleplan for sprog og skriftsprog er der særligt fokus på ”Læsning” og ”Fremstilling” i danskfaget. Skriftsprog defineres således som det sprog vi læser( læsning) og det sprog vi skriver (fremstilling).

 

Denne del af handleplanen omfatter elever i grundskolen samt overgange til ungdomsuddannelser. Den bygger ovenpå handleplanen for de 0 – 6 årige.  

Målet er at give konkrete anvisninger og inspiration til skoler til at forebygge skriftsprogsvanskeligheder og til at støtte den enkelte elev i sin udvikling.

Handleplanen er med uddrag fra ministeriets Ordblindhed i grundskolen – en vejledning og tilrettet Skive kommunes skolevæsen. http://www.emu.dk/nyhed/inspiration-til-arbejdet-med-ordblinde-elever-i-grundskolen

Publiceret 14-10-2019