Dansk 1.-2. klasse

Forenklede Fælles Mål er udgangspunktet for det daglige arbejde med læsning. Kompetenceområderne i dansk er læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation. Her fokuseres især på læsning og fremstilling, og på stavning, som hører under korrektur.  

 

 Læsning 

Undervisningen skal have direkte fokus på at lære eleverne sammenhænge mellem bogstav og lyd i ordlæsningen. I den forbindelse skal eleverne både lære bogstavernes standardudtaler og undtagelserne fra bogstavernes standardudtaler. Ved hjælp af lydmetoden skal eleverne lære analyse og syntese af lyd, så de efterhånden selv kan læse lette tekster.  Efterhånden skal eleverne også lære bogstavernes mest almindelige kontekstbetingede udtaler.

Et godt pejlemærke er, at eleverne efterhånden kan højtlæse lette tekster med over 90 %’s rigtighed og med en god forståelse. Ved slutningen af 2. klasse skal de kunne stillelæse lette tekster med 100 ord pr. minut og tekster med nyt fagligt indhold med over 60 ord pr. minut.

1. klasse: lix 5 – 10

2. klasse: lix 10 - 15  

Opmærksomhedspunkt
Eleven kan læse lydrette (fx tobus og sofa) og almindelige ikke-lydrette ord på én og to stavelser (fx pige og komme).

Pejlemærker

Oversigt over vigtige pejlemærker inden for afkodning i elevers læseudvikling. Her er også relevante tests.

Pejlemærker i Skive.docx

 

Fremstilling

Eleverne skal lære at udarbejde både fortællende tekster og fagtekster både i hånden og på computer. De skal kunne udtrykke sig via skreven tekst, billeder og/eller lyd. I slutningen af 2. klasse skal eleverne have viden om genretræk ved enkle fortællende og informerende tekster.

Undervisningen skal fokusere på, at eleverne i starten skal kunne udforme mindre tekster, men efterhånden skal de kunne udtrykke sig i længere og mere sammenhængende tekster. Teksterne kan både tage udgangspunkt i elevernes fantasi, oplevelser og erfaringer og i nyt fagligt indhold.

Opmærksomhedspunkt
Eleven kan formulere sammenhængende tekster på mindst 3 linjer i en kendt teksttype og kan stave til lydrette (fx ti, bil og kano) og almindelige ikke-lydrette ord (fx siger, døren)

 

Stavning

Eleverne kan i slutningen af 1. klasse stave enkle, lydrette ord og i slutningen af 2. klasse også almindelige ikke-lydrette ord

Opmærksomhedspunkt:
Eleven kan stave til lydrette og almindelige ikke-lydrette ord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 14-10-2019