Sproglig opmærksomhed

Lydmetoden 
Lydmetoden er et fast element i undervisningen. Brug 15 - 20 minutter hver dag på leg, aktiviteter og øvelse med sproglig opmærksomhed, bogstaver/lyde og bogstav-lydkombinationer og at samle lyde til ord (syntese) og at dele ord i lyd og bogstaver (analyse af ord) indtil eleverne kan læse lydrette (fx tobus og sofa) og almindelige ikke-lydrette ord på én og to stavelser (fx pige og komme).

I løbet af perioden skal eleverne arbejde med bogstavernes mest almindelige betingede udtaler, fx udtales bogstavet i med en e-lyd i ordet til. Viden om de betingede udtaler behøver eleverne ikke at kunne formulere selvstændigt, men de skal efterhånden anvende disse udtaler under læsning af nye ord.

Bogstaver 
Eleverne lærer eller repeterer de 3 alfabeter, dvs. bogstavernes navn, form og lyd. 

Konkrete øvelser til at træne delfærdigheder i læsning 
Se forslag til aktiviteter i :
Vejledning til Læseevaluering på begyndertrinnet fra s. 41. 
Vejledning til Ordlæseprøve 1-2 (Hogrefe psykologiske forlag) s. 86.

Læsning

Afkodning
Skriftligt materiale til at øve analyse og syntese af bogstaver og lyde:
http://www.forlagetjela.dk/sabelkatten-1.aspx 

De to elevhæfter "Elementær ordlæsning 1 og 2". Lene Møller. Hogrefe, psykologisk forlag. I 1 træner eleven ord med to og tre bogstaver og i 2 træner eleverne at kunne læse et hvilket som helst lydnært ord på højst 6 bogstaver.

Hæfte 1: https://www.hogrefe.dk/shop/laesestrategen-elementaer-ordlaesning-1.html 

Hæfte 2: https://www.hogrefe.dk/shop/laesestrategen-elementaer-ordlaesning-2.html

I vejledningen til Ordlæseprøve 1-2 fra Hogrefes Forlag, finder du en oversigt over, hvordan eleverne lærer elementær ordlæsning og udbygget ordlæsning (s. 74 og frem). 

Gyldensdals portal: Dansk til indskolingen: 
http://dansk0-2.gyldendal.dk/Indgange/TraningNY.aspx

Find dine elevers lixtal med bogen "Læsemåleren" af Jørgen Frost, Gyldendals forlag 

Gratis materialer og letlæsningsbøger
Børnehaveklassen, 1. og 2. klasse
http://www.ann-berit.dk/

 

Egnede tekster til at øve afkodning 
Ord- og tekstvalg skal primært være lydrette ord i starten af perioden, så eleverne kan opnå succes ved at udnytte deres bogstav-lyd kendskab. Fx tekster fra:

Den første læsning

Letlæsningsbøger fra serien Dingo 
(tilgængelig på http://dansk0-2.gyldendal.dk/Indgange/Laerer/Om_laesloes.aspx )

Søren og Mette-bøgerne

Her finder du en oversigt over Dingo-serien:
http://www.dingo.gyldendal.dk/Serieoversigt/Om%20Serier.aspx

Find meget lette, lydrette frilæsningsbøger her:  
http://www.alinea.dk/butik?c=catalog&category=4196 
http://gyldendal-uddannelse.dk/grundskolen/dansk/isbn13-9788702123586/det-blaa-hus_ 

 

Tekstforståelse

Arbejd med teksters fortællestruktur, fx med støtte af ”fortællebroen” og ”tørresnoren”.

Se eksempel på handlingsbro her (kræver Uni login): 
http://dansk0-2.gyldendal.dk/Indgange/Forloeb/~/link.aspx?_id=205240211FE8435BBED7FA440ACF5ACB&_z=z 

Tørresnoren:
http://haps.gyldendal.dk/pdfhaps1/4%20Toerresnoren.pdf                                                                 

http://dansk0-2.gyldendal.dk/en/Indgange/Forloeb/Skrivning/Skriv_med_handlingsbro_og_stikord.aspx

Arbejd med at udtrykke forståelse af en tekst i forskellige formsprog. 

Elevens bevidsthed om egen læsning

Her finder du et eksempel på en elevlæselog. Læseloggen kan bruges til at give et godt billede af elevens læsevaner, ligesom den kan indgå i en løbende dialog med eleven om hans eller hendes læseudvikling:
http://bogenshjemmeside.dafolo.dk/L%c3%a6seforst%c3%a5elsesstrategier.3980.aspx

 

Tal med eleven om læsevaner med udgangspunkt i skemaet er: http://bogenshjemmeside.dafolo.dk/media/figur_fra_s143.pdf

Kopiark til brug for elevsamtale om ordlæsning finder du s. 113 i Vejledningen til Ordlæseprøve 1 og 2. Hogrefes forlag.

 

Sprogforståelse

Ordkendskab og begreber
Arbejd med aktiviteter, der støtter udvikling af ord- og begrebsforråd herunder opmærksomhed på egen forståelse. Lærerens højtlæsning med inspiration fra dialogisk oplæsning er vigtig.
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirpI38ooPMAhXCGCwKHUCDDyYQFggxMAQ&url=http%3A%2F%2Fpaedagogiskudvikling.esbjergkommune.dk%2FAdmin%2FPublic%2FDownload.aspx%3Ffile%3DFiles%252FFiles%252Fpaedagogiskudvikling%252FArbejdsrum%252FDialogisk_oplAesning_af_billedboeger_Jette-Loentoft.pdf&usg=AFQjCNEOrptAt4gMuW_4sSoZytfepQHz4w

Ordkendskab på Gyldendals fagportal 
Find inspiration til at arbejde med ordkendskab på Gyldendals portal (slutningen af 1. klasse):
http://dansk0-2.gyldendal.dk/Indgange/Forloeb/Fagfaglige_forloeb/Kursus_i_ordkendskab_-_Graesdukker_og_sammensatte_ord.aspx

Modeller til ordkendskab
Find modeller til ordkendskab:
http://dansk0-2.gyldendal.dk/Indgange/Forloeb/Fagfaglige_forloeb/Kursus_i_ordkendskab_-_Graesdukker_og_sammensatte_ord/Forloebet/2_Ordkendskabsmodeller.aspx 

Forestillingsevne
Arbejd med aktiviteter der støtter eleverne i at danne forestillingsbilleder. Se fx.:
http://dansk0-2.gyldendal.dk/en/Indgange/Forloeb/Skrivning/Skriv_med_forestillingsbilleder.aspx

 

Fremstilling 

Skab glæde omkring det at læse og skrive og lad eleverne arbejde med det dagligt. Vær model for at læse og skrive og ”tænk højt”, mens du gør det. Se og læs mere om fremstilling her:

Teaching Learning Cycle
Inspiration til at arbejde med fremstilling med metoden Teaching learning cycle enten her:
http://www.genrepaedagogik-silkeborg.dk/index.php/links/film-om-genrepaedagogik-i-praksis/teaching-learning-cycle-1-klasse

 

 

Opdagende skrivning
Se lille film om opdagende skrivning: 
http://www.filmkompagniet.dk/#/new-page-43/

IT
Inddrag it-programmerne AppWriter og 10-finger fra 1. klasse. AppWriter kan støtte eleverne i tekstfremstilling og ved oplæsning af tekster. 10-finger træner brugen af tasteturet og øver kobling af bogstaverne og deres lyd.  

Metoder

Cooperative Learning 
Anvend metoden kooperativ læring til at øve afkodning og sproglig opmærksomhed samt ordkendskab. Se fx forslag til øvelser i bogen (kan også anvendes i 1. klasse): Cooperativ learning i børnehaveklassen af Lene Krogh Larsen, Alinea. Se link: http://www.alinea.dk/butik?c=Item&category=3978&item=33333

http://cooperativelearning.dk/about-cooperative-learning

 

Børnestavning
Arbejd ofte med børnestavning i 1. klasse. Det støtter elevernes bogstav-lyd bevidsthed og deres bevidsthed om at skrive tekster. Gør skrivning af ord og tekster til en daglig aktivitet, som indgår i funktionelle sammenhænge, som f.eks. at skrive en indkøbsliste, en fagtekst eller om en oplevelse.

Det er ikke hensigtsmæssigt at eleverne fortsætter med at børnestave på mellemtrinnet. Det grundige arbejde med afkodning og sproglig opmærksomhed, bør gøre eleverne i stand til at stave mange ord korrekt i slutningen af 2. klasse.  

 

Filmkompagniet
Oversigt over gratis videoer til undervisere: 
http://www.filmkompagniet.dk/

Bevægelse

Brain Breaks m.m. 
Få gode ideer til løb, bevægelse og brain-breaks: 
http://indskoling.blogspot.dk/p/forskellige-lbbevgelse.html

 

Boost de 120 ord 
Se "Boost de 120 ord" på SkiveDNA med ATiB/A-Sport som samarbejdspartner. 

 

Time2Learn 
Her kan du købe materialer til bevægelse i undervisningen: 
http://shop.time2learn.dk/21-dansk

A-Sport
Her kan du købe materialer, se animationsvideoer og evt. få besøg af en konsulent fra firmaet, som kan hjælpe dig igang. 
http://www.a-sport.dk/Default.aspx

Publiceret 11-02-2020