Procedurer i 1. klasse

Dansklæreren følger elevernes læseudvikling med

Det gode læseforløb:
https://www.akademisk.dk/sites/default/files/Skemaer_laeseudvikling_1.pdf

eller

LUS
Her finder du alt relevant samlet materiale til LUS:
www.kortlink.dk/evve 

Dansklæreren laver uforberedt diktat med eleverne. Tidspunktet er frivilligt.  Hvis diktaten laves i efteråret kan resultatet anvendes som feedforward for tilrettelæggelse af staveundervisningen i 1. klasse og en evaluering af elevernes fonembevidsthed og bogstav-lydkendskab.

I tidsrummet august til oktober afholdes klasselæsekonference med repræsentant fra skolens ledelse, dansklærer, læsevejleder. Ved konferencen drøftes undervisningen og det besluttes hvilke elever, der har behov for en særlig indsats (LINK til elever i skriftsprogsvanskeligheder). 

Der iværksættes en intensiv og målrettet undervisning for de elever, som viser risiko for skriftsprogsvanskeligheder i sprogvurderingen. 

I februar/marts evalueres elevernes afkodning og ordforståelse med den digitale Ordlæseprøve 1 fra Skriftsproglig udvikling. Resultatet tilgår automatisk kommunens læsekonsulenter. Alle elever, der placerer sig i kategorien ”Erkendelse” eller derunder afdækkes yderligere med henblik på at iværksætte en målrettet indsats. Vær også opmærksom på eleverne i kategorien ”Stabilisering”.

I tidsrummet august til oktober afholdes klasselæsekonference med repræsentant fra skolens ledelse, dansklærer, læsevejleder. Ved konferencen drøftes undervisningen og det besluttes hvilke elever, der har behov for en særlig indsats. Der er særlig fokus på de elever, som i den Dynamiske afkodningstest i børnehaveklassen viste vanskeligheder.

Link til skriftsprogsvanskeligheder i 1. kl

I maj/juni afholdes klasselæsekonference med repræsentant fra skolens ledelse, dansklærer og læsevejleder. Temaet for klasselæsekonferencen er lærerens undervisning og alle elevers læsning, fremstilling og stavning relateret til Fælles mål. På konference aftales en handleplan, så alle elever udfordres på deres niveau. 

Procedurer i 2. klasse

Dansklæreren følger elevernes læseudvikling med LUS eller Det gode læseforløb.

https://www.akademisk.dk/sites/default/files/Skemaer_laeseudvikling_1.pdf

Læs mere om LUS her: www.kortlink.dk/evve

Dansklæreren laver uforberedt diktat med eleverne. Tidspunktet er frivilligt.  Hvis diktaten laves i efteråret kan resultatet anvendes som feedback på, hvor langt eleverne er i deres staveudvikling og feedforward for tilrettelæggelse af staveundervisningen i 2. klasse.

I tidsrummet august til oktober afholdes klasselæsekonference med repræsentant fra skolens ledelse, dansklærer og læsevejleder. Ved konferencen drøftes undervisningen og det besluttes hvilke elever, der har behov for en særlig indsats (LINK til elever i skriftsprogsvanskeligheder). Der er særlig fokus på de elever, som har vist vanskeligheder i ordlæseprøven i 1. klasse.  

Der iværksættes en målrettet og intensiv indsats for de elever, som er i skriftsprogsvanskeligheder.

I tidsrummet februar til maj afvikles national test i læsning.

Inden skoleårets slutning afholdes klasselæsekonference med en repræsentant fra skolens ledelse, dansklærer og læsevejleder. Skolens læsekonsulent kan indkaldes til klasser med særlig store udfordringer. Temaet for klasselæsekonferencen er lærerens undervisning og alle elevers læsning, fremstilling og stavning relateret til Fælles mål. På konference aftales en handleplan, så alle elever udfordres på deres niveau. 

 

Publiceret 14-10-2019