Tegn på læring i slutningen af 1. klasse

 • når eleven kan genfortælle hovedindholdet af tekster til klassetrinnet og ved noget om fortællende og informerende teksters struktur

 • når eleven kan koble sine egne oplevelser sammen med det, læreren læser op  

 • når eleven er nået til det alfabetisk-fonemiske trin i læsning (1. – 2. kl.) Staveudvikling.  
 • når resultaterne i Ordlæseprøve 1 viser: stabiliseringsfasen, beherskelsesfasen eller automatiseringsfasen

 • når eleven kan formulere sammenhængende sætninger

 • når eleven kan stave enkle, lydrette ord rigtigt svarende til staveudviklingstrin 2. Staveudvikling

 • når eleven skriver, så en voksen kan læse det

 • når eleven kan skrive små, enkle fortællende og informerende tekster

 • i Det gode læseforløb er eleven kommet til trin 10 i fonologisk opmærksomhed og trin 9 i ordafkodning. https://www.akademisk.dk/sites/default/files/Skemaer_laeseudvikling_1.pdf

 •  I LUS er eleven kommet til punkt 10. Find klasseprotokoller, plakater, diplomer, LUS-trappe og meget andet vedrørende LUS her: www.kortlink.dk/evve

Tegn på læring i slutningen af 2. klasse

 • når eleven kan kombinere tekst og baggrundsviden til at skabe sammenhængende forståelse og har viden om samspillet mellem tekstens informationer og læserens viden

 • når eleven som minimum kan læse lydrette (fx to, bus og sofa) og almindelige ikke-lydrette ord på én og to stavelser (fx pige og komme)

 • når eleven kan stillelæse lette tekster (lix 15 – 20) med 100 ord pr. minut og tekster med nyt fagligt indhold med over 60 ord pr. minut

 • når resultaterne i Nationale test viser en god, rigtig god eller fremragende præstation

 • når eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer

 • når eleven kan skrive enkle fortællende tekster og fagtekster 

 • når eleven kan stave til lydrette og almindelige ikke-lydrette ord svarende til trin 2 og begyndende trin 3 i staveudviklingen. Staveudvikling

 • I Det gode læseforløb er eleven kommet til trin 13 i ordafkodning, trin 7 i flydende læsning, trin 13 i læseforståelse. Se oversigt over trin i læseudviklingen her: https://www.akademisk.dk/sites/default/files/Skemaer_laeseudvikling_1.pdf

 • I LUS er eleven kommet til punkt 12. Find klasseprotokoller, plakater, diplomer, LUS-trappe og meget andet vedrørende LUS her: www.kortlink.dk/evve

 

Publiceret 14-10-2019