10. klasse

 

I 10. klasse fortsættes og udvikles arbejdet med de forskellige danskfaglige dimensioner, som beskrevet for 9. klasse. I en gensidig vekselvirkning mellem læsning og fremstilling udvikler eleverne et fagligt begrebsapparat til at kunne indsamle, undersøge, uddrage og sammenligne informationer, samt diskutere, vurdere og reflektere over egne faglige, personlige og sociale forudsætninger både mundtligt og skriftligt.

 

Der skal tilbydes yderligere målrettet læseundervisning til elever med læsevanskeligheder (Folkeskoleloven §19c stk. 3)

 

 

 

 

 

Publiceret 14-10-2019