Procedure

Elevens læsning og stavning evalueres med relevante test i starten af skoleåret.

Der skal tilbydes yderligere målrettet læseundervisning til elever med læsevanskeligheder.

Hvis eleven ønsker det og efter samråd med elevens forældre og vedkommende lærer indstilles eleven til 10. klasseprøven eller 9. klasseprøven.  

Ordblinde elever skal have kursus i brug af it-kompensation ved prøven.  

Publiceret 14-10-2019