Tegn på læring i slutningen af 10. klasse

Eleven læser komplekse tekster hurtigt og sikkert og kan regulere sin læsning i forhold til læseformålet. Et godt pejlemærke er, at eleven kan læse lette tekster for aldersgruppen flydende med god forståelse med omkring 250 ord pr. minut og tekster med nyt fagligt indhold med omkring 170 ord pr. minut

Eleven kan analysere og kritisk vurdere en tekst

Eleven kan diskutere teksters betydning i deres kontekst

Elevens ordforråd er udvidet især i forhold til det sprog, der knytter sig til uddannelses- og erhvervsvejledning

Eleven kan udarbejde alle typer tekster varieret og målrettet

Elevens tekster har et varieret og nuanceret ordvalg og sætningsopbygning

Eleven er en sikker staver og god til tegnsætning.

Eleven kan læse korrektur på egne og andres tekster. Korrektur er rettet mod sprogbrug, stavning, tegnsætning, typografi og layout

Publiceret 14-10-2019