Dansk 3.-4. klasse 

Forenklede Fælles Mål er udgangspunktet for det daglige arbejde med læsning. Kompetenceområderne i dansk er læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation, men her fokuseres især på læsning, fremstilling og stavning. 

 

  

Læsning 

I løbet af 3. og 4. klasse skal fokus være på, at eleverne skal læse og skrive for at lære. Eleverne skal arbejde med multimodale tekster.

Eleverne skal efterhånden kunne læse lette tekster flydende med umiddelbar genkendelse af mange ord, og de skal få mere og mere fokus på at læse for at få gode oplevelser og for at få faglig viden. Det betyder, at eleverne skal læse meget og i mange forskellige tekster af stigende omfang og sværhedsgrad. De skal læse dagligt og deres læsefærdigheder skal løbende evalueres, så eleverne selv kan opleve, at de udvikler deres læsning og får viden om, hvad de skal gøre for at udvikle sig fortsat.

Læsning bliver efterhånden også den væsentligste kilde til forståelse af nye ord, begreber og virkemidler i tekster.

Et godt pejlemærke er, at eleverne efterhånden kan stillelæse lette tekster for aldersgruppen med over 150 ord pr. minut og tekster med nyt fagligt indhold med omkring 100 ord pr. minut.

Opmærksomhedspunkt i læsning:
Eleven kan læse tekster med et velkendt fagligt indhold med ca. 120 ord/minuttet

 

Pejlemærker

Oversigt over vigtige pejlemærker inden for afkodning i elevers læseudvikling. Her er også henvisninger til relevante tests.

Pejlemærker i Skive.docx

Fremstilling

Eleverne skal skrive tekster på baggrund af indholdet i læste, sete og hørte tekster, som kan inspirere og kvalificere deres egne fremstillinger. Der er særlig fokus på at eleverne arbejder med den beskrivende og den berettende genre.

Stavning

Eleverne skal arbejde med morfemer i ord, ordklasser og lydfølgeregler, så deres stavning bliver mere og mere sikker. De skal efterhånden kunne anvende de mest almindelige tegn. 

 

 

 

 

Publiceret 14-10-2019