Procedure for indsats i 3. klasse

Dansklæreren følger elevernes læseudvikling med LUS eller Det gode læseforløb og gør læring synlig for eleverne. 

Dansklæreren laver en ordblindescreening (non-ordsdiktat) med alle elever i august måned for at identificere elever i risiko for ordblindhed. Find diktaten (s. 40-43) og hele testen her: https://socialstyrelsen.dk/handicap/ordblindhed/om-ordblindhed/ordblindetest Resultatet viser, at eleven er udenfor risiko, hvis eleven har mindst 16 rigtige, men resultatet skal sammenholdes med øvrige resultater og iagttagelser.

Elever, der viser risikotegn på ordblindhed og/eller placerer sig i kategorien "mangelfuld præstation" eller i "ikke tilstrækkelig præstation" i de nationale test i 2. klasse, skal afdækkes individuelt med den udvidede DVO-test i starten af 3. klasse evt. suppleret med andet materiale.

Pejlemærker

Oversigt over vigtige pejlemærker inden for afkodning i elevers læseudvikling. Her er også henvisninger til relevante tests.

Pejlemærker i Skive.docx

I tidsrummet august til oktober afholdes klasselæsekonference med en repræsentant fra skolens ledelse, dansklærer og læsevejleder. Skolens læsekonsulent kan indkaldes til klasser med særlig store udfordringer. Temaet for klasselæsekonferencen er lærerens undervisning og alle elevers læsning, fremstilling og stavning relateret til Fælles mål. På konferencen aftales en handleplan, så alle elever udfordres på deres niveau. 

Dansklæreren laver uforberedt diktat med eleverne. Tidspunktet er frivilligt.  Hvis diktaten laves i efteråret kan resultatet anvendes som feedback på, hvor langt eleverne er i deres staveudvikling og feedforward for tilrettelæggelse af staveundervisningen i 3. klasse.

I løbet af 3. klasse iværksættes særlig indsats for elever i skriftsprogsvanskeligheder.  

Fra marts til juni testes elever, der er i risiko for ordblindhed med Ministeriets ordblindetest, hvis eleven har fået en grundig tidlig indsats i børnehaveklassen, 1., 2. og 3. klasse og eleven i øvrigt vurderes til at være i målgruppen for ordblindetesten. Link til ordblindetesten.

I løbet af foråret og senest 1. maj testes alle elever med Sætningslæseprøve 2 fra Skriftsproglig udvikling. 

Evalueringsplan

Se hele evalueringsplanen.

Evalueringsplan.docx

Klasselæsekonference afholdes inden sommerferien med en repræsentant fra skolens ledelse, dansklærer og læsevejleder. Alle elevers læsning, fremstilling og stavning relateres til Fælles mål og der aftales en plan, så alle elever udfordres på deres niveau.   

Procedure for indsats i 4. klasse

Dansklæreren laver uforberedt diktat med eleverne. Tidspunktet er frivilligt.  Hvis diktaten laves i efteråret kan resultatet anvendes som feedback på, hvor langt eleverne er i deres staveudvikling og feedforward for tilrettelæggelse af staveundervisningen i 4. klasse.

I tidsrummet februar til maj afvikles national test i læsning.

Elever i ordblindevanskeligheder skal have adgang til at anvende CDord, når de skriver og læser. Eleverne og lærerne skal have kursus i at anvende programmet. Eleverne og deres lærere skal tilmeldes det digitale bibliotek på Nota.dk https://nota.dk/indmeldelse

Publiceret 19-09-2017