Tegn på læring i slutningen af 3. klasse

 • når eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet hurtigt og sikkert og med god forståelse (lix 15 – 20). Et godt pejlemærke er, at eleverne efterhånden kan stillelæse lette tekster for aldersgruppen med over 125 ord pr. minut og tekster med nyt fagligt indhold med omkring 80 ord pr. minut

 • når eleven kan skelne mellem fiktion og fakta  

 • når eleven kan finde elementer i teksten, som skaber sammenhæng og har viden om tekstbånd

 • når eleven kan navigere ud fra søgespørgsmål på alderssvarende hjemmesider og har viden om hjemmesiders struktur

 • når eleven kan bruge sin baggrundsviden til at forstå en tekst

 • når eleven er bevidst om sin egen forståelse af en læst tekst og ved, hvad man skal gøre, når ord og tekst er svær at forstå

 • når eleven har viden om regler for sammensætning af ord og bøjning af ord

 • når eleven skriftligt kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende og har viden om ordforråd og sproglige valgmuligheder

 • når eleven i stavning er på udviklingstrin 3 på vej til trin 4 i staveudviklingen

 • når eleven kan sætte tegn og har viden om punktum, spørgsmålstegn og udråbstegn

Tegn på læring i slutningen af 4. klasse

 • når eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet hurtigt og sikkert og med god forståelse. Et godt pejlemærke er, at eleverne efterhånden kan stillelæse lette tekster for aldersgruppen (lix 20 – 25) med over 150 ord pr. minut og tekster med nyt fagligt indhold med omkring 100 ord pr. minut

 • når resultaterne i Nationale test viser en god, rigtig god eller fremragende præstation

 • når eleven kan håndtere problemer med at forstå teksten og har viden om læseforståelsesstrategier

 • når eleven kan udarbejde multimodale tekster og har viden om beskrivende og berettende fremstillingsformer

 • når eleven kan stave med udgangspunkt i ordenes betydningsdele og har viden om morfemer, ordklasser, lydfølgeregler og opslagsteknologier

 • når eleven er kommet til trin 3 i staveudviklingen og på vej til trin 4

 

 

Publiceret 14-10-2019