Procedure for indsats i 5. klasse

Dansklæreren evaluerer elevernes stavning med en uforberedt diktat. Tidspunktet er frivilligt.  Hvis diktaten laves i efteråret kan resultatet anvendes som feedback på, hvor langt eleverne er i deres staveudvikling og feedforward for tilrettelæggelse af staveundervisningen i 5. klasse.

I tidsrummet oktober til december afvikles frivillig national test i læsning.  Skolelederen beslutter, om det er testen til 4. klasse eller testen til 6. klasse. Se evalueringsplanen under links. 

Elever i ordblindevanskeligheder skal have adgang til at anvende AppWriter, når de skriver og læser. Eleverne og lærerne skal have kursus i at anvende programmet. Eleverne og deres lærere skal tilmeldes det digitale bibliotek på Nota.dk.

Procedure for indsats i 6. klasse

Dansklæreren evaluerer elevernes stavning med en uforberedt diktat. Tidspunktet er frivilligt.  Hvis diktaten laves i efteråret kan resultatet anvendes som feedback på, hvor langt eleverne er i deres staveudvikling og feedforward for tilrettelæggelse af staveundervisningen i 6. klasse. Se evalueringsplanen under links. 

I tidsrummet februar til maj afvikles national test i læsning.

Inden skoleårets slutning afholdes klasselæsekonference med en repræsentant fra skolens ledelse, dansklærer og læsevejleder. Skolens læsekonsulent kan indkaldes til klasser med særlig store udfordringer. Temaet for klasselæsekonferencen er lærerens undervisning og alle elevers læsning, fremstilling og stavning relateret til Fælles mål. På konferencen aftales en handleplan, så alle elever udfordres på deres niveau. 

Elever i ordblindevanskeligheder skal have adgang til at anvende AppWriter, når de skriver og læser. Eleverne og lærerne skal have kursus i at anvende programmet. Eleverne og deres lærere skal tilmeldes det digitale bibliotek på Nota.dk. 

Publiceret 14-10-2019