Tegn på læring i slutningen af 5. klasse

Læsning

 • Eleven kan stillelæse tekster for aldersgruppen (lix 25 - 30) flydende og med god forståelse med omkring 175 ord pr minut. Tekster med nyt indhold i relation til kendte emner kan eleven læse med omkring 120 ord pr. minut.

 • Elevens resultater i frivillige Nationale test viser en god, rigtig god eller fremragende præstation

 • Eleven kan læse for reflektere over forskellige slags tekster

 • Eleven benytter læseteknikker (skimme, nærlæse og oversigtslæse)

 • Eleven anvender de 4 læseforståelsesstrategier (forudsigelse, stille spørgsmål, afklaring af svære ord og opsummering)

 • Eleven kan læse ukendte ord ved umiddelbar genkendelse af de mest almindelige orddele og har viden om morfemer og afledninger i danske ord.

 • Eleven kan efterhånden genkende stavemønstre og mange ord (ortografisk strategi)

Læseforståelse

 • Eleven kan udlede hovedindholdet og delemner i en fagtekst.

 • Eleven kan finde argumenter for og imod i argumenterende tekst.

 • Eleven kan forstå årsag-følgeslutninger eller problem-løsningsstrukturer i forklarende tekster.

 • Eleven kan udpege og skrive nøgleord, som viser, hvad der er vigtigt, og hvad der er mindre vigtigt i en tekst.

 • Eleven kan formulere overskrifter til en tekst uden overskrifter.

Fremstilling

 • Eleven kan udarbejde skitser (fx tænkeskrivning og mindmap) som forberedelse til et skriftligt produkt.

 • Eleven kan udarbejde anmeldelser, instruktioner og fagtekster (kommenterende og forklarende tekster)

Stavning

 • Eleven kan anvende afsnit og sætte komma og har viden om sætnings- og tekststruktur

 

 

Tegn på læring 6. klasse

Læsning

 • Eleven kan stillelæse lette tekster for aldersgruppen (lix 30 - 35) flydende og med god forståelse med omkring 200 ord pr. minut. Tekster med et nyt indhold i relation til kendte emner kan eleven læse med omkring 140 ord pr. minut

 • Eleven kan umiddelbart genkende hyppige morfemer i ord (både rodmorfemer, aflednings- og bøjningsmorfemer) og på den måde læse morfologisk komplekse ord sikkert og hurtigt

 • Elevens resultater i Nationale test viser en god, rigtig god eller fremragende præstation

 • Eleven begynder at anvende forskellige studietekniske færdigheder, fx overblikslæsning, notatteknik, mindmaps osv.

Læseforståelse

 • Eleven kan skimme en tekst og orientere sig i overskrifter, grafik, billeder osv. og udlede tekstens formål. Ved multimodale tekster kan eleven danne sig et overblik over sammenhængen mellem de multimodale elementer

 • Eleven har kenskab til læsestrategier og ved hvad man som læser skal gøre før, under og efter læsning

 • Eleven kan opdage egne forståelsesproblemer og anvende relevante strategier til at afhjælpe dem og få overblik over teksten

 • Eleven kan gengive hovedindholdet i en fagtekst og udpege, hvad der er vigtigt, og hvad der er mindre vigtigt i en tekst

 • Eleven kan stille spørgsmål til tekstens indhold

 • Eleven udviser et godt ordkendskab såvel i bredde som i dybde og kan afklare ukendte ords betydning

 • Eleven kan finde argumenter for og imod i argumenterende tekst fx ved brug af Venn-diagram og argumentationsmodel. Se eksempler på modellerne her:  http://www.undervis.dk/#!venn-diagram/c1jz9

 • Eleven kan forstå årsag-følgeslutninger eller problem-løsningsstrukturer i forklarende tekster fx ved brug af et årsag-følge-kort eller flowdiagram. Se et eksempel på modellen her:  http://www.undervis.dk/#!rsag-flge-kort/c1r9b

Fremstilling

 • Eleven kan udarbejde anmeldelser, instruktioner og fagtekster i tekst, lyd og billede og kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter

Stavning

 • Eleven kan anvende afsnit og sætte komma og kan stave almindelige ord sikkert

Publiceret 14-10-2019