7. – 9. klasse

Forenklede Fælles Mål er udgangspunktet for det daglige arbejde med læsning. Kompetenceområderne i dansk er læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation, men her fokuseres især på læsning, fremstilling og stavning. 

  

Læsning og fremstilling 

Eleverne skal kunne genkende, fortolke og reproducere de forskellige genrer både, når de læser og skriver. De skal have et fagligt begrebsapparat til at karakterisere, sammenligne, reflektere over og diskutere sprog og tekster i faglige og æstetiske tekster. Målet er, at eleverne skal udvikle en analytisk, fortolkende og kritisk bevidsthed over for tekster.

I undervisningen skal der fortsat arbejdes med at fastholde og udbygge læselyst og læsevaner.

Eleverne skal endvidere udvikle kommunikative kompetencer og tilegne sig et varieret og sikkert ord- og begrebsforråd. Færdigheder i at læse, skrive og stave konsolideres. Eleverne skal blive i stand til at læse mere og mere omfangsrige tekster og de skal kunne fremstille større multimodale tekster.

Et godt pejlemærke er, at eleverne kan læse lette tekster for aldersgruppen flydende med god forståelse med omkring 250 ord pr. minut og tekster med nyt fagligt indhold med omkring 170 ord pr. minut.

7. – 9. klasse: lix 25 – 40

 

Pejlemærker

Oversigt over vigtige pejlemærker inden for afkodning i elevers læseudvikling. Her er også henvisninger til relevante tests.

Pejlemærker i Skive.docx


Stavning

Eleverne skal lære at læse korrektur på egne og andres tekster. Teksterne skal efterhånden have et mere varieret og nuanceret ordvalg og sætningsopbygning. Korrekturlæsningen skal rettes mod korrekt sprogbrug, stavning, tegnsætning, typografi og layout.

Opmærksomhedspunkt:
Eleven kan foretage basal korrektur på sprog, stavning, tegnsætning og layout.

 

 

 

Publiceret 14-10-2019