Procedure

7. klasse

Dansklæreren evaluerer elevernes stavning med en uforberedt diktat. Tidspunktet er frivilligt.  Hvis diktaten laves i efteråret kan resultatet anvendes som feedback på, hvor langt eleverne er i deres staveudvikling og feedforward for tilrettelæggelse af staveundervisningen i 7. klasse.

I tidsrummet oktober til december afvikles frivillig national test i læsning. Skolens leder beslutter, om det er testen til 6. klasse eller testen til 8. klasse.  

Evalueringsplan

Elever i ordblindevanskeligheder skal have adgang til at anvende AppWriter i alle fag, når de skriver og læser. 

8. klasse

Dansklæreren evaluerer elevernes stavning med en uforberedt diktat. Tidspunktet er frivilligt.  Hvis diktaten laves i efteråret kan resultatet anvendes som feedback på, hvor langt eleverne er i deres staveudvikling og feedforward for tilrettelæggelse af staveundervisningen i 8. klasse.

I tidsrummet februar til maj afvikles national test i læsning.

Terminsprøver i december

Elever i ordblindevanskeligheder skal have adgang til at anvende CDord i alle fag, når de skriver og læser. Der skal arbejdes målrettet frem mod, at eleven i ordblindevanskeligheder er parate til at anvende kompenserende hjælpemidler ved afgangsprøven. 

9. klasse

Skolen afholder møde i september-oktober for at afklare, hvilke elever der skal have dispensation ved prøverne. Ved mødet aftales også evt. kursus for de it-elever, som har brug for undervisning i at anvende kompenserende hjælpemidler ved prøverne. En afgørelse om aflæggelse af prøve på særlige vilkår skal være truffet inden den 1. december forud for prøveterminen maj-juni og inden den 1. oktober forud for prøveterminen december-januar.

Se vejledningen her: https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser

Publiceret 14-10-2019