Tegn på læring i slutningen af 7. klasse

Læsning

Eleven læser på lix 35 – 40 niveau og med en hastighed på 220-300 ord/min.

Eleven kan variere læsehastighed bevidst efter læseformål og ordkendskab i teksten

Eleven læser komplekse danske ord og lånte ord ved at anvende viden om danske og udenlandske aflednings- og bøjningsmorfemer

Eleven kan forklare forskellen på skimning og nærlæsning og hvornår teknikkerne anvendes

Læseforståelse

Eleverne kan analysere en litterær tekst for dens brug af billedsprog og kan forklare virkningen af et ordvalg

Eleven kan læse sig til viden

Eleven kan kildekritisk vurdere tekstens afsender og målgruppe

Eleven kender til og anvender forskellige genrer inden for skøn- og faglitteratur

Eleven forholder sig kritisk til digitale tekster

Eleverne kan referere indholdet i en fagtekst med forskellige modaliteter og grafiske modeller (fx en tidslinje)

Eleven kan forstå sproglige virkemidler i fx en reklame  

Eleven kan forklare hvordan tekster kan læses i en kontekst

Fremstilling

Eleven kan selvstændigt formulere en afgrænset opgave

Eleven kan udarbejde argumenterende og reflekterende fremstillingsformer

Eleven kan layoute et produkt så budskabet bliver tydeligt

Stavning

Eleven kan registrere og korrigere egne og andres fejl og behersker retstavning

 

 

Tegn på læring i slutningen af 8. klasse

Læsning

Eleven læser med god forståelse på lix 40 – 50 niveau og med en hastighed på 220 – 300 ord/min

Eleven kan læse komplekse danske og lånte ord hurtigt og sikkert

Læseforståelse

Eleven har indsigt i sin egen måde at læse på og tager medansvar for sin egen læseforståelse og læseudvikling

Eleven anvender læsning i alle skolens fag og i fritiden

Eleven kan udvælge relevante søgeord i forhold til et søgeformål

Eleven kan navigere på en hjemmeside og i en bog ud fra et søgeformål og ved at anvende teknikker som fragtmentlæsning, skimming og punktlæsning

Eleven kan identificere en multimodal teksts opbygning og forklare sammenhængen mellem de forskellige modaliteter i en fysisk bog og på en hjemmeside

Eleven kender læseruten i en multimodal tekst på baggrund af et læseformål

 

Fremstilling

Eleven kan forberede og fremstille større multimodale produktioner

Eleven kan korrigere teksters layout og har viden om metoder til layout af forskellige genrer

Eleven udtrykker sig varieret og sammenhængende

Stavning

Eleven behersker retstavning

 

Tegn på læring i slutningen af 9. klasse

Læsning

Eleven kan læse komplekse tekster med passende hastighed og god forståelse. Et godt pejlemærke er, at eleven kan læse lette tekster for aldersgruppen flydende med god forståelse med omkring 250 ord pr. minut og tekster med nyt fagligt indhold med omkring 170 ord pr. minut

Eleven læser flydende med intonation og betoning

Læseforståelse

Eleven er bevidst om sin egen læseforståelse og anvender læseforståelsesstrategier, der er hensigtsmæssige i forskellige fag

Eleven læser kritisk og stiller spørgsmål til teksters indhold

Eleven anvender læsning til alle relevante formål både i og udenfor skolen

Eleven har viden om betydning af ord i alle tekster

Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst

Fremstilling

Eleven kan fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og stilarter

Eleven kan skrive til både kendt som ukendt modtager med et varieret indhold

Eleven kan tilrettelægge proces fra ide til færdigt produkt

Eleven kan fremstille opinionstekster og argumenterende fremstillingsformer

Stavning

Eleven behersker retstavning

Eleven kan fremstille tekster med korrekt grammatik og layout

Eleven har viden om tegnsætning

 

Publiceret 14-10-2019