Børnehaveklasse

Det arbejde, der er påbegyndt i dagtilbuddene omkring børnenes sproglige udvikling, videreudvikles i børnehaveklassen. Børnehaveklasselederen har adgang til beskrivelser af børns sprog og forudsætninger for læsning fra tidligere test i dagtilbud, hvis der har været anledning til en særlig indsats i dagtilbud. Fra 2016/17 bliver alle børn i Skive Kommune sprogvurderet både som 3 og 5 årige. Resultaterne fra sprogvurderingen finder børnehaveklasselederen på www.results.dk. 

Læse- og skriveudviklingen bygger på den sproglige udvikling, og det er vigtigt at tænke eleverne som læsere og skrivere fra første dag i skolen.

Børn har ved skolestart meget forskellige erfaringer med skriftsproget. Det er derfor nødvendigt, at man tager højde for elevernes forskellige forudsætninger og tilrettelægger en målstyret og differentieret læse- og skriveundervisning på den baggrund. Fx vil det være vigtigt at udfordre de elever, som allerede kan læse i børnehaveklassen. Der skal være fokus på, at eleverne får mulighed for at gennemløbe følgende læseudvikling:   

Legelæsning –> logografisk/”helords” læsning –> alfabetisk læsning. Læs mere her under afsnittet

https://www.undervis.dk/0-klassetrin

https://emu.dk/sites/default/files/2019-08/GSK%20-%20L%C3%A6seplan%20-%20B%C3%B8rnehaveklassen.pdf  og se en oversigt over læseudviklingen.

I børnehaveklassen har målrettede aktiviteter med sproget sit udgangspunkt i leg.  Eleverne legelæser og legeskriver og eksperimenterer med sproget via rim og remser, sang- eller sproglege og bogstaverne og deres lyde. Gennem disse aktiviteter opnår børnene indsigt i skriftsprogets funktion og får samtidig vigtige erfaringer med sprogets form og det alfabetiske princip.

 

 

 

Opmærksomhedspunkter 

Opmærksomhedspunkter er en beskrivelse af grundlæggende færdigheder som er en forudsætning for at eleven kan få et tilstrækkeligt udbytte af de efterfølgende klassetrin og alle fag. 

Opmærksomhedspunkter i slutningen af børnehaveklassen: 

  • Eleverne kan genkende alle bogstavernes form, navn og lyd (undtagen q, w, x og z)

 

Særlig indsats i børnehaveklassen

Nogle elever vil have behov for en særlig indsats i børnehaveklassen.

Læs mere om særlig indsats i børnehaveklassen

 

 

Publiceret 11-02-2020