Inspiration

Vi anbefaler, at de målrettede aktiviteter med sprog indeholder følgende:

Sproglig opmærksomhed 

Sproglege
Sproglege med fokus på gradvis mindre elementer ned til enkeltlyde og bogstaver.

 

Undervisning i bogstavernes navn, form og lyd gennem flere sanser. 
Se et eksempel på historier til bogstav/lyd-huset: 
http://www.broendbyskolerne.dk/Infoweb/indhold/Fagene/Dansk/Gode%20ideer/bogstavhuset%20-%20en%20historie%20om%20bogstaverne.pdf

Læsning 

Guided reading
Læreren modellerer læsning ved at læse højt vha. guided reading i fx storbog/lillebog

 

Lette og lydrette bøger
Eleverne har adgang til meget lette og lydrette bøger, så de elever der er parate til det, kan udvikle alfabetisk læsning. Her kan du finde sådanne bøger:  
http://www.alinea.dk/butik?c=catalog&category=4196

http://gyldendal-uddannelse.dk/grundskolen/dansk/isbn13-9788702123586/det-blaa-hus_

 

Dialogisk læsning 
Her finder du en udførlig vejledning til arbejdet med dialogisk læsning: 
http://sprogpakken.dk/4dag/dialogisk.php

 

Udvidet dialogisk læsning
Fredensborg Kommune har kørt et forsøgsprojekt med udvidet dialogisk læsning i børnehaveklassen. I rapporten her af læsekonsulent MARIANNE AAEN THORSEN finder du anvisninger til hvordan du kan gribe det an: 
http://www.videnomlaesning.dk/media/1393/18_marianne-aaen-thorsen.pdf


Gratis materialer og spil
Børnehaveklasse, 1. og 2. klasse 
http://indskoling.blogspot.dk/

 

Gratis materialer og letlæsningsbøger
Børnehaveklassen, 1. og 2. klasse
http://www.ann-berit.dk/


Skrivning

Opdagende skrivning
Leg og eksperimenter med bogstaver, lyd, ord og sætninger i opdagende skrivning og børnestavning. Se film om opdagende skrivning:  
https://www.youtube.com/watch?v=P1WZg5ZI2UU&feature=player_embedded#!

Sprog og tekstforståelse

Ordforråd og begrebsudvikling 
Fokusering på ordforråd, begrebsudvikling og læseforståelse ved hjælp af dialogisk oplæsning. Læs mere om dialogisk læsning: 
https://www.videnomlaesning.dk/media/2819/haandbog-lowres-til-web.pdf   

 

Fortælleevne
Opmærksomhed på udvikling af elevens mundtlige kommunikation og fortælleevne. Læs hvordan: 
http://www.sprogpakken.dk/materialer/Samtaler%20i%20hverdagen%20-%20Tekst.pdf

 

Hjælp til elevens forståelse og fortælling
Anvend enkle grafiske modeller fx handlingsbroen og tørresnoren til at illustrere forskellen på fakta og fiktion og understøtte elevens fortælleevne.

Læs mere om hvordan du kan arbejde med fortælling i Vejledning for Børnehaveklassen: http://www.emu.dk/modul/vejledning-faget-b%C3%B8rnehaveklassen#afsnit-4-1-sprog 

Se eksempel på handlingsbro her: 
http://dansk0-.gyldendal.dk/en/Indgange/Forloeb/Forfatterskaber/HC_Andersen/elevresurser/Handlingsbroen.aspx

Se eksempel på tørresnoren: 
http://haps.gyldendal.dk/pdfhaps1/4%20Toerresnoren.pdf

 

Metoder og læringsforløb 

Cooperative Learning 
Kooperativ læring. Læs mere om bogen her:
http://www.dafolo-online.dk/bestil-b%C3%B8ger-og-tryksager-direkte-i-vores-onlinebutik.3348/b%C3%B8rnehaveklassen-kooperativ-l%C3%A6ring-i-klassev%C3%A6relset--inkl.-hjemmeside--7154.3126.aspx

 

Eksempel på et færdigt læringsforløb
Se et undervisningsforløb her: 
http://www.emu.dk/modul/fort%C3%A6lling-et-eksempel-p%C3%A5-l%C3%A6ringsm%C3%A5lstyret-undervisning-i-b%C3%B8rnehaveklassen

 

Bevægelse

Time2Learn 
Her kan du købe materialer til bevægelse i undervisningen: 
http://shop.time2learn.dk/21-dansk

A-Sport
Her kan du købe materialer, se animationsvideoer og evt. få besøg af en konsulent fra firmaet, som kan hjælpe dig igang. 
http://www.a-sport.dk/Default.aspx

 

 

  • Foregribende indsats for elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder LINK til elever i skriftsprogsvanskeligheder og Pejlemærker.

 

Publiceret 11-02-2020