Procedurer

  • Børnehaveklasselederen orienterer sig i et overgangsskema, som forældre og børnehave i samarbejde har udfyldt og afleveret på skolen i forbindelse med skolestart. Læs mere om overgangsskemaet i handleplanen om De gode overgange:
    http://www.skivedna.dk/media/16379/overgang-dagpleje_vuggestue-boernehave.pdf .Desuden orienterer børnehaveklasselederen sig om barnets sprog og forudsætninger for læsning i resultaterne i Sprogvurderingen på adressen:  www.results.dk (gældende for alle børn fra skolestart 2017/2018)

  • Klassens kommende dansklærer deltager nogle lektioner i undervisningen i børnehaveklassen.

  • I efteråret: Rambølls sprogvurdering. Der afholdes klasselæsekonference med repræsentant fra skolens ledelse, børnehaveklasseleder, læsevejleder og tale- hørekonsulent.

  • Marts måned: Bogstavprøve 2 tages på alle elever.

  • Fra april – juni: Alle elever screenes for risiko for ordblindhed med ordblinderisikotesten. Elever i risiko undersøges yderligere for, hvor mange bogstaver de kan benævne. Elever, som også viser risiko i bogstavbenævnelse, testes med en dynamisk test. Både bogstavbenævnelse og den dynamiske test er en del af ordblinderisikotesten. Den dynamiske test tages af læsevejlederen.
  • I marts afholdes igen klasselæsekonference med deltagelse af en repræsentant fra skolens ledelse, børnehaveklasseleder, kommende dansklærer, læsevejleder, tale- hørekonsulent og læsekonsulent. Temaet på konferencen er udfordringer til de elever, der allerede er godt i gang med læse- og skriveudviklingen og de elever, der har vist vanskeligheder i sprogvurderingen og bogstavprøven. Ved konferencen aftales, hvilken indsats der skal ske i slutningen af børnehaveklassen og i 1. klasse samt hvilke elever og forældre, der tilbydes et Læseapp-forløb. Informationer angående den enkelte elev skrives ind i elevplanen.

  • I løbet af børnehaveklassen følges elevernes læseudvikling i udviklingsskemaet ”Det gode læseforløb” eller LUS.

Link til det gode læseforløb: https://www.akademisk.dk/sites/default/files/Skemaer_laeseudvikling_1.pdf 

Link til LUS: www.kortlink.dk/evve

Publiceret 11-02-2020