Tegn på læring 

  • når elevens ordforråd, sprogbrug og sproglige bevidsthed har udviklet sig

  • når eleven har færdigheder i de grundlæggende talesproglige handlinger at lytte, tale og spørge

  • når eleven kan skelne mellem fakta og fiktion og gengive indhold af tekster

  • når eleven kan eksperimentere med at skrive små tekster og har viden om det alfabetiske princip, skriveretning og sætningsopbygning

  • når eleven kan bogstavernes standardlyde og gætte kvalificeret på ord ved at sammenholde kontekst og det første bogstav

  • når eleven kan eksperimentere med rim, bogstavlyde, ord og sætningsdannelse

  • når eleven er kommet til trin 4 i fonologisk opmærksomhed og trin 4 i ordafkodning i Det gode læseforløb https://www.akademisk.dk/sites/default/files/Skemaer_laeseudvikling_1.pdf 

  • når eleven har nået trin 6 i LUS. Find klasseprotokoller, plakater, diplomer, LUS-trappe og meget andet vedrørende LUS her: www.kortlink.dk/evve

Publiceret 14-10-2019