Overgange

For at sikre, at alle elever får den bedst mulige overgang og at viden ikke går tabt fra daginstitution til skole, fra klasse til klasse og fra skole til skole, skal der være faste aftaler om, hvordan samarbejdet skal foregå mellem de voksne.

Skolelederen er ansvarlig for at udarbejde en plan og skabe rammerne for overgange, hvor nedenstående obligatoriske procedurer indgår. Planen skal indeholde:

Hvem er ansvarlig for indkaldelse til møder/konferencer?

Hvornår?

Hvem deltager?

Hvem er ansvarlig for en eventuel indsats? 

 

 

Læs mere om overgangen fra grundskolen, hvis du er ordblind 

Publiceret 11-02-2020