Kommunale prøver 

Elevernes færdigheder bliver testet for at få viden om, hvilke områder læreren kan planlægge sin undervisning inden for, så den udfordrer og støtter alle elever. Resultaterne må aldrig stå alene, men skal holdes op mod den viden, som læreren ellers har om eleverne fra den daglige undervisning.

 

Publiceret 14-10-2019