Klassekonferencer

På baggrund af testresultaterne er der i kommunen fastlagt:

· to klassekonferencer årligt i børnehaveklassen

· minimum én klassekonference i 1. kl., 2.kl, 3. kl., 4. kl., 5. kl., og 6. kl.

 

Det anbefales at afholde klassekonferencer på de øvrige klassetrin.

 

Skolens læsevejleder er tovholder på klassekonferencerne.

Deltagere ved klassekonferencen er: repræsentant for skolens ledelse, teamlærere og læsevejlederen.

Specialvejlederen deltager efter behov.

 

Samtalen er tredelt:

· Evaluering af elevernes læsefærdighed.

· Evaluering af lærerens undervisning.

· Mål for den kommende periodes læseundervisning.

 

På baggrund af evalueringerne er prøveresultaterne udgangspunkt for samtalen om klassen og den enkelte elevs skriftsproglige udvikling. Forud for konferencen har læsevejlederen bearbejdet og analyseret prøveresultaterne, så det er muligt at have overblik over klassens og den enkelte elevs læse- og skriveudvikling.

I samtalens tredje del konkluderer læsevejlederen sammen med teamlærerne på prøveresultaterne og omsætter oplysningerne til konkrete forslag til undervisningsaktiviteter, der kan bringe klassen og den enkelte elev videre i læse- og skriveudviklingen. EVA-rapporten ”Viden der forandrer” (januar 2009) konkluderer, at effekten af læsevejledningen er størst, når læsevejlederen har mulighed for at være medpraktiker i klasseværelset, når de gode råd fra klassekonferencen skal føres ud i livet.

Forud for klassekonferencen eller som opfølgning på klassekonferencen kan skolens læsekonsulent indkaldes til et dialogmøde om skolens indsatsområde for læsning.

 

 

Publiceret 11-02-2020