Lidt om prøverne

Sprogvurdering i børnehaveklassen

Sprogvurderingsmaterialet kan bruges til både at vurdere et- og tosprogede børns sprog i treårsalderen, som 5-årige og i september i børnehaveklassen, hvor testen kan gennemføres som en gruppetest. Gruppetesten gennemføres af eleverne selv, på enten papir, tablets eller computere.

Med det nationale sprogvurderingsmateriale afdækkes børnenes kompetencer inden for fire sproglige dimensioner/områder:

  • Produktivt talesprog
  • Receptivt talesprog
  • Lydlige kompetencer
  • Kommunikative kompetencer

På baggrund af sprogvurderingen beregnes en samlet ’score’ med en værdi mellem 0 og 100 for barnets samlede sprogformåen, og derudfra placeres barnet i en af følgende tre kategorier:

  • Generel indsats
  • Fokuseret indsats
  • Særlig indsats

Ud fra barnets resultater er det muligt at afgøre hvilken indsats der skal til for at fremme barnets sproglige kompetencer.

Sprogvurderingsresultaterne kan trækkes umiddelbart efter testen er gennemført. Det gør det muligt at tilrettelægge og igangsætte indsatser med det samme.

 

Skriftsproglig udvikling fra Hogrefe

I marts og senest 1. april  i børnehaveklassen testes alle elever med bogstavprøve 2. Testen er i papirudgave og resultatet føres ind i et registreringsskema på Hogrefe Psykologisk Forlags skoleportal. Når man opgør resultaterne her, har man mulighed for at få klasse- og elevrapporter, der giver overblik over resultaterne. Samtidig får Kommunens læsekonsulenter adgang til resultatet.

For at anvende registreringsskemaet skal man oprettes som bruger på skolen på forlagets Hogrefe Psykologisk Forlags skoleportal https://skole.hogrefe.dk/  Dette gøres af en ansat på skolen, som er udstyret med skoleadministratorrettigheder til portalen. Skoleadministratoren skal oprette brugere på skolen.

De nye kommunale prøver (Skriftsproglig udvikling) i 1. og 3. klasse er digitale. Prøverne scores automatisk og resultaterne kan hentes i Hogrefe Psykologisk Forlags skoleportal på nettet https://skole.hogrefe.dk/.

I vejledningerne til de enkelte prøver fra Skriftsproglig udvikling, Hogrefes Forlag, finder man instruktionen i, hvordan prøverne gennemføres, hvordan man tolker resultatet og forslag til indsats. 

Bogstavprøven viser, hvad eleven kan med bogstavernes navn, form og lyd. 
Ordlæseprøven viser, om eleven kan afkode lydrette/lydnære ord på 2-4 bogstaver. 
Sætningsprøven viser, om eleven kan afkode enkelte ord og forstå sætninger. 

I vejledningerne til Bogstaveprøve, Ordlæseprøve og Sætningslæseprøve finder man forslag til, hvordan eleverne kan arbejde for at udvikle deres læsning:
Vejledning til Bogstavprøve s. 90
Vejledning til Ordlæseprøve s. 84 
Vejledning til Sætningslæseprøve s. 105

Staveprøver

Det er frivilligt hvilken staveprøve, læreren anvender, blot elevernes stavning bliver evalueret. Resultaterne fra staveprøverne skal ikke indsendes.

Hogrefe forlag har udviklet en digital staveprøve, som hurtigt giver overblik over elevernes stavning. Den finder du her: https://www.hogrefe.dk/shop/skriftsproglig-udvikling-staveprover-1-3.html 

Forskellige færdigheder kræver forskellige evalueringer, og derfor er den nationale test i dansk, læsning og de kommunale test blot nogle værktøj blandt mange andre evalueringsværktøjer. På Skive kommunes Pejlemærker  (link) finder du inspiration til flere evalueringsværktøjer.

 

Pejlemærker i Skive

Oversigt over vigtige pejlemærker inden for afkodning i elevers læseudvikling. Her er også relevante tests.

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 11-02-2020